Bước tới nội dung

fair

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

fair /ˈfɛr/

 1. Hội chợ, chợ phiên.

Thành ngữ[sửa]

Tính từ[sửa]

fair /ˈfɛr/

 1. Phải, đúng, hợp lý, không thiên vị, công bằng, ngay thẳng, thẳng thắn, không gian lận.
  a fair judge — quan toà công bằng
  by fair means — bằng phương tiện chính đáng; ngay thẳng, không gian lận
  fair play — lối chơi ngay thẳng (trong cuộc đấu); (nghĩa bóng) cách xử sự công bằng, cách xử sự ngay thẳng
 2. Khá, khá tốt, đầy hứa hẹn; thuận lợi, thông đồng bén giọt.
  fair weather — thời tiết tốt
 3. Đẹp.
  the fair sex — phái đẹp, giới phụ nữ
 4. Nhiều, thừa thãi, khá lớn.
  a fair heritage — một di sản khá lớn
 5. Có vẻ đúng, có vẻ xuôi tai; khéo.
  a fair argument — lý lẽ nghe có vẻ đúng
  fair words — những lời nói khéo
 6. Vàng hoe (tóc); trắng (da).
  fair hair — tóc vàng hoe
 7. Trong sạch.
  fair water — nước trong
  fair fame — thanh danh

Thành ngữ[sửa]

Phó từ[sửa]

fair /ˈfɛr/

 1. Ngay thẳng, thẳng thắn, không gian lận.
  to play fair — chơi ngay thẳng, chơi không gian lận
  to fight fair — đánh đúng quy tắc, đánh đúng luật (quyền Anh...)
 2. Đúng, trúng, tốt.
  to fall fair — rơi trúng, rơi gọn, rơi tõm (vào...)
  to strike fair in the face — đánh trúng vào mặt
 3. Lịch sự, lễ phép.
  to speak someone fair — nói năng lịch sự với ai
 4. Vào bản sạch.
  to write out fair — chép vào bản sạch

Nội động từ[sửa]

fair nội động từ /ˈfɛr/

 1. Trở nên đẹp (thời tiết).

Ngoại động từ[sửa]

fair ngoại động từ /ˈfɛr/

 1. Viết vào bản sạch, viết lại cho sạch.
 2. Ghép vào bằng mặt, ghép cho phẳng, ghép cho đều (những phiến gỗ đóng tàu... ).

Tham khảo[sửa]