Bước tới nội dung

level

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

level

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈlɛ.vəl/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

level /ˈlɛ.vəl/

 1. Ống bọt nước, ống bọt thuỷ.
 2. Mức, mực; mặt.
  the level of the sea — mặt biển
 3. (Nghĩa bóng) Trình độ, vị trí, cấp, mức ngang nhau.
  on a level with — ngang hàng với, bằng
  to rise to a higher level — tiến lên một trình độ, cao hơn
  to establish diplomatic relations at ambassadorial level — thiết lập quan hệ ngoại giao ở cấp đại sứ

Thành ngữ[sửa]

Tính từ[sửa]

level /ˈlɛ.vəl/

 1. Phẳng, bằng.
  level ground — đất bằng, mặt đất bằng phẳng
 2. Cân bằng đều, ngang bằng; ngang tài ngang sức.
  a very level race — một cuộc chạy đua ngang tài ngang sức

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

level ngoại động từ /ˈlɛ.vəl/

 1. San phẳng, san bằng.
  to level the ground — san bằng mặt đất
  to level down — hạ thấp xuống cho bằng
  to level to (with) the ground; to level in the dust — san bằng, phá bằng
 2. Làm cho bằng nhau, làm cho bình đẳng, làm cho như nhau.
 3. Chĩa, nhắm (súng, lời buộc tội, lời đả kích... ).
  to level a gun at (against) somebody — chĩa súng vào ai
  to level criticisms at (against) somebody — chĩa lời phê bình vào ai, nhắm ai mà phê bình

Thành ngữ[sửa]

 • to level off:
  1. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) San bằng.
  2. (Hàng không) Bay là là mặt đất (trước khi hạ cánh).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)