measure

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈmɛ.ʒɜː/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

measure (số nhiều measures) /ˈmɛ.ʒɜː/

 1. Sự đo, sự đo lường; đơn vị đo lường, cái để đo.
  to take somebody's measure — đo người cho ai (để may quần áo); (nghĩa bóng) đánh giá tính tình ai, đánh giá bằng khả năng... của ai
  a metre is a measure of length — mét là một đơn vị đo chiều dài
 2. (Nghĩa bóng) Hạn độ, phạm vi, giới hạn, chừng mức.
  without measure — không có giới hạn nào, không có chừng mức nào)
  to set measures to — đặt giới hạn cho, hạn chế
  in some measure — trong một phạm vi nào, trong một chừng mức nào
  in a great (large) measure — trong một phạm vi nào, trong một chừng mức nào
  in a great (large) measure — trong một phạm vi rộng lớn
 3. Tiêu chuẩn để đánh giá; cái để đánh giá, cái để xét; thước đo.
  a chain's weakest link is the measure of its strength — mắt xích yếu nhất là cái để đánh giá sức chịu đựng của cái xích
 4. Phương sách, biện pháp, cách xử trí.
  to take measure — tìm cách xử trí
  to take strong measure against — dùng những biện pháp kiên quyết để chống lại
 5. (Toán học) Ước số.
  greatest common measure — ước số chung lớn nhất
 6. (Âm nhạc; thơ ca) Nhịp, nhịp điệu.
 7. (Địa lý, địa chất) Lớp, tầng.
 8. (Từ cổ, nghĩa cổ) Điệu nhảy.

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

measure ngoại động từ /ˈmɛ.ʒɜː/

 1. Đo, đo lường.
  to measure a piece of cloth — đo một mảnh vải
  to measure someone for new clothes — đo kích thước của người nào để may quần áo mới
 2. So với, đọ với; (nghĩa bóng) đọ sức với.
  to measure one's strength with someone — đọ sức với ai
 3. Liệu chừng, liệu.
 4. (Thường + off, out) phân phối, phân ra, chia ra.
  to measure out a quantity of medicine — phân phối một số lượng thuốc
 5. (Thơ ca) Vượt, đi qua.
  to measure a distance — vượt được một quãng đường

Chia động từ[sửa]

Thành ngữ[sửa]

Nội động từ[sửa]

measure nội động từ /ˈmɛ.ʒɜː/

 1. Đo được.
  the floor measures 6 m by 4 — sàn nhà đo được 6 m chiều dài 4 m chiều rộng

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]