net

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới: dẫn lái, tìm

Tiếng Anh[sửa]

net

Cách phát âm[sửa]

[ˈnɛt]

Danh từ[sửa]

net /ˈnɛt/

 1. Lưới, mạng (tóc, nhện... ).
  to cast (throw) a net — quăng lưới
 2. Cạm, bẫy.
  to fall into a net — rơi vào cạm bẫy, mắc bẫy
 3. Vải màn; vải lưới.
 4. Mạng lưới.

Ngoại động từ[sửa]

net ngoại động từ /ˈnɛt/

 1. Bắt bằng lưới, đánh lưới.
  to net fish — đánh cá bằng lưới
  to net birds — bẫy chim bằng lưới
 2. Thả lưới, giăng lưới, bủa lưới ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)), đánh bẫy.
 3. Che phủ bằng lưới.
 4. Đan (lưới, võng... ).

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

net nội động từ /ˈnɛt/

 1. Đánh lưới.
 2. Đan lưới.

Ngoại động từ[sửa]

net ngoại động từ /ˈnɛt/

 1. Được lãi thực (là bao nhiêu).

Chia động từ[sửa]

Tính từ[sửa]

net /ˈnɛt/

 1. Thực.
  net price — thực giá
  net weight — trọng lượng thực

Tham khảo[sửa]