prostitute

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

  • IPA: /ˈprɑːs.tə.ˌtuːt/
Bắc California, Hoa Kỳ (nữ giới)

Từ nguyên[sửa]

Từ tiếng Latinh prostitutum, từ prostituere, từ:

Danh từ[sửa]

prostitute (số nhiều prostitutes)

  1. , điếm.
  2. Phụ nữ hay ngủ bậy.
  3. (Nghĩa bóng) Người bán rẻ (danh dự, tên tuổi, tài năng...).

Đồng nghĩa[sửa]

phụ nữ hay ngủ bậy
người bán rẻ

Từ liên hệ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

prostitute ngoại động từ /ˈprɑːs.tə.ˌtuːt/

  1. (Nghĩa bóng; thường phản thân) Bán rẻ (danh dự, tên tuổi, tài năng...).

Bản mẫu:-intr- prostitute nội động từ /ˈprɑːs.tə.ˌtuːt/

  1. (+ oneself) Làm đĩ, mãi dâm.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]