rise

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈrɑɪz/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

rise /ˈrɑɪz/

 1. Sự lên, sự đưa lên, sự kéo lên, sự dâng; lên, sự tăng lên.
  at rise of sun (day) — lúc mặt trời mọc
  to shoot a bird on the rise — bắn một con chim lúc đang bay lên
  the rise to power — sự lên nắm chính quyền
  price are on the rise — giá cả đang tăng lên
 2. Sự tăng lương.
  to ask for a rise — xin tăng lương
 3. Sự thăng (cấp bậc), sự tiến lên (địa vị xã hội... ).
  the rise and falt in life — nổi thăng trầm trong cuộc đời
 4. Sự nổi lên để đớp mồi (cá).
  to be on the rise — nổi lên đớp mồi (cá)
 5. Sự trèo lên, sự leo lên (núi... ).
 6. Đường dốc, chỗ dốc, cao.
  a rise in the road — chỗ đường dốc
  to look down from the rise — đứng trên gò cao nhìn cuống
 7. Chiều cao đứng thẳng, độ cao (của bậc cầu thang, vòm... ).
 8. Nguồn gốc, căn nguyên, nguyên do; sự gây ra.
  to give rise to — gây ra

Thành ngữ[sửa]

Nội động từ[sửa]

rise nội động từ risen /'rizn/, rose /rouz/ /ˈrɑɪz/

 1. Dậy, trở dậy, đứng dậy, đứng lên.
  to rise up early — dậy sớm
  to rise from table — ăn xong đứng dậy
  to rise to one's feet — đứng nhỏm dậy
  to rise in appause — đứng dậy vỗ tay hoan nghênh
  the hair rose on one's head — tóc dựng ngược cả lên ở trên đầu
  to rise from the dead — sống lại
 2. Mọc (mặt trời, mặt trăng... ).
  the sun rises — mặt trời mọc
 3. Lên, lên cao, bốc lên, leo lên, trèo lên, dâng lên, nổi lên.
  smoke rises up — khói bốc lên
  dough rises — bột dậy lên
  the image rises in one's mind — hình ảnh hiện lên trong trí
  anger is rising — cơn giận nổi lên
  the Red tiver is rising again — nước sông Hồng lại dâng lên
  spirits rise — tinh thần phấn khởi lên
  fishes rise to the bait — cá nổi lên đớp mồi
  her colour rose — mặt cô ta ửng đỏ lên
  the wind is rising — gió đang nổi lên
 4. Tiến lên, thành đạt.
  to rise in the world — thành đạt
  a man likely to rise — một người có thể tiến lên (thành đạt)
 5. Vượt lên trên.
  to rise above petty jealousies — vượt lên những thói ghen tị tầm thường
 6. Nổi dậy.
  to rise in arms against — vũ trang nổi dậy chống lại
 7. Phẫn nộ, phát tức; ghê tởm, lộn mửa.
  gorge (stomach) rises — phát tức lên; phẫn nộ, ghê tởm, lộn mửa
 8. Bắt nguồn từ, do bởi.
  the river rises from a spring — con sông bắt nguồn từ một dòng suối nhỏ
  the quarrel rose from a misunderstanding — sự bất hào do hiểu lầm gây ra
 9. khả năng đối phó, có thể đáp ứng với.
  to rise to requirements — có thể đáp ứng những đòi hỏi
 10. Bế mạc (hội nghị... ).
  the Parliament will rise next week — tuần sau nghị viện sẽ bế mạc

Ngoại động từ[sửa]

rise ngoại động từ /ˈrɑɪz/

 1. Làm nổi lên, làm hiện lên.
 2. Trông thấy nổi lên, trông thấy hiện lên.
  not to rise a fish — không trông thấy một con cá nào nổi lên
  to rise a ship — trông thấy con tàu hiện lên

Tham khảo[sửa]