sit

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Nội động từ[sửa]

sit nội động từ sat /ˈsɪt/

 1. Ngồi.
  to sit round the fire — ngồi xung quanh lửa
  to sit still — ngồi yên
  to sit in state — ngồi chễm chệ, ngồi oai vệ
  to sit tight — (thông tục) ngồi lỳ; không lay chuyển, không nhượng bộ; nghiến răng rán sức
  to sit for an examination — đi thi
 2. Đậu (chim).
 3. Ấp (gà mái).
  sitting hen — gà đang ấp
  the hen wants to sit — gà muốn ấp
 4. Họp, nhóm họp.
  Parliament is sitting — quốc hội đang họp
 5. Vừa, hợp (quần áo).
  dress sits well — quần áo vừa vặn

Ngoại động từ[sửa]

sit ngoại động từ /ˈsɪt/

 1. Ngồi, cưỡi.
  to sit a horse well — ngồi vững trên lưng ngựa
 2. Đặt (đứa trẻ) ngồi.
  to sit a child on the table — đặt đứa bé ngồi lên bàn

Thành ngữ[sửa]


Tham khảo[sửa]