vent

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

vent /ˈvɛnt/

 1. Lỗ, lỗ thông, lỗ thoát, lỗ thủng.
  the vent of a cask — lỗ thông hơi của cái thùng
  vents of a flute — lỗ sáo
  a vent through the dykes — lỗ thoát qua đê
 2. (Địa lý,địa chất) Miệng phun.
  the vent of a valcano — miệng núi lửa
 3. (Động vật học) Lỗ đít; huyệt.
 4. (Kiến trúc) Ống khói.
  the vent of a chimney — ống khói lò sưởi
 5. Sự ngoi lên mặt nước để thở (rái cá... ).
 6. (Nghĩa bóng) Lối thoát, cách bộc lộ (để cho hả).
  to give vent to one's anger — trút nỗi giận dữ của mình

Ngoại động từ[sửa]

vent ngoại động từ /ˈvɛnt/

 1. Mở lỗ thông; làm cho thông hơi.
  to vent a barrel — giùi lỗ thùng cho thông hơi
 2. (Nghĩa bóng) Làm cho hả, trút.
  to vent one's hatred on the enemy — trút căm thù vào đầu địch

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

vent nội động từ /ˈvɛnt/

 1. (Động vật học) Ngoi lên để thở.
  the otter vents from time to time — thỉnh thoảng con rái cá ngoi lên để thở

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
vent
/vɑ̃/
vents
/vɑ̃/

vent /vɑ̃/

 1. Gió.
  Vent du sud — gió nam
  Vent alizé — gió mậu dịch
  Vent d’avalanche — gió do tuyết lở
  Vent contraire — gió ngược
  Vent tourbillonnant — gió xoáy
  Vent cyclonique — gió xoáy thuận
  Vent anticyclonique — gió xoáy nghịch
  Vent anabatique — gió thổi lên
  Vent catabatique/vent descendant — gió thổi xuống
  Vent isallobarique — gió đẳng biến áp
  Vent orographique — gió địa hình
  Vent traversier/vent latéral — gió bên sườn, gió ngang
  Vent synoptique — gió dự báo (thời tiết)
  Vent dépressionnaire — gió áp thấp
  Vent ionosphérique — gió tầng ion
  Vent desséchant — gió khô nóng
  Vent contraire — gió ngược
  Vent fort/vent violent — gió mạnh
  Vent léger — gió nhẹ
  Vent de mer — gió biển
  Vent modéré — gió vừa phải
  Vent de mousson — gió mùa
  Vent à rafales — gió giật, cuồng phong
  Vent de tempête — gió bão
  Vent de sable — gió cát
  Vent frais — gió mát
  Vent du large — gió biển khơi
  Vent de foehn — gió fơn
  Flotter au vent — phấp phới trước gió
 2. Hơi (trong bụng).
  Lâcher un vent — đánh rắm
 3. Phương.
  Les quatre vents — bốn phương
 4. Luồng.
  Un vent d’optimisme — một luồng lạc quan
 5. Chuyện hão, chuyện hư ảo.
  La vanité et l’orgueil ne sont que du vent — kiêu căng và kiêu ngạo chỉ là chuyện hư ảo
 6. Lời hứa hão.
  Ce n'est que du vent — chỉ là lời hứa hão
 7. (Săn bắn) Mùi hơi (con thú).
 8. (Số nhiều, âm nhạc) Kèn sáo (cũng instruments à vent).
  aller comme le vent — đi nhanh như gió
  aller selon le vent — giong buồm theo gió+ (nghĩa bóng) tùy thời
  autant en emporte le vent — xem emporter
  avoir bon vent — thuận buồm xuôi gió
  avoir vent de quelque chose — phong thanh việc gì, nghe đồn việc gì
  du vent! — (thông tục) bước đi!
  en plein vent — giữa gió, lộng gió, giữa trời
  Dormir en plein vent — ngủ giữa trời
  être dans le vent — đúng hướng thời trang
  être logé aux quatre vents — ở nhà trống trải
  être vent dessus, vent dedans — (thân mật) say chếnh choáng
  instruments à vent — (âm nhạc) kèn sáo
  le nez au vent — ngẩng nhìn ngơ ngác
  n'avoir ni vent ni nouvelle — không tăm hơi gì, không tin tức gì
  porter le nez au vent — ngẩng đầu lên (ngựa)
  prendre du vent — hả đi, chua ra (rượu)
  quel bon vent vous amène? — ngọn gió nào đã đưa anh đến thế?
  regarder de quel côté vient le vent — tùy cơ mà xử sự
  rose des vents — xem rose
  serrer le vent; pincer le vent — (hàng hải) theo sát chiều gió
  tourner à tout vent; tourner à tous les vents — xem tourner
  vendre du vent et de la fumée — hứa hươu hứa vượn

Tham khảo[sửa]