condition

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới: dẫn lái, tìm

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

[kən.ˈdɪ.ʃən]

Danh từ[sửa]

condition (số nhiều conditions)

 1. Điều kiện.
  on (upon) condition that — với điều kiện là
 2. (Số nhiều) Hoàn cảnh, tình cảnh, tình thế.
  under the present conditions — trong hoàn cảnh hiện tại
  favourable conditions — hoàn cảnh thuận lợi
 3. Địa vị, thân phận.
  a man of condition — người có địa vị
  men of all conditions — người đủ mọi địa vị, người đủ mọi từng lớp
 4. Trạng thái, tình trạng.
  eggs arrived in good condition — trứng về còn (ở tình trạng) tốt nguyên
 5. Bệnh.
  pre-existing condition — bệnh sẵn có
 6. (Ngôn ngữ học) Mệnh đề điều kiện.
 7. (Hoa Kỳ Mỹ) Kỳ thi vớt.

Đồng nghĩa[sửa]

bệnh

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

condition ngoại động từ /kən.ˈdɪ.ʃən/

 1. Ước định, quy định.
 2. Tuỳ thuộc vào, quyết định bởi.
  the size of the carpet is conditioned by the area of the room — bề rộng của tấm thảm tuỳ thuộc vào diện tích của gian phòng
 3. điều kiện của, cần thiết cho.
  the two things condition each other — hai cái đó cần thiết lẫn cho nhau
 4. (Thương nghiệp) Thử, kiểm tra phẩm chất (hàng hoá).
 5. Làm cho sung sức; chăm sóc cho khoẻ mạnh.
 6. (Hoa Kỳ Mỹ) Dự kỳ thi vớt.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
condition
/kɔ̃.di.sjɔ̃/
conditions
/kɔ̃.di.sjɔ̃/

condition gc /kɔ̃.di.sjɔ̃/

 1. Địa vị, thân phận.
  La condition ne fait pas le mérite — địa vị không làm nên giá trị
  La condition humaine — phận làm người
 2. Tình thế, tình trạng, hoàn cảnh.
  En bonne condition — trong tình trạng tốt
 3. Điều kiện.
  Condition normale — điều kiện bình thường
  Condition nécessaire et suffisante — điều kiện cần và đủ
  Conditions du succès — điều kiện thành công
  Conditions de vie — điều kiện sống
 4. () Tình trạng đi ở.
  Un jeune homme en condition — một thanh niên đi ở
 5. () Quý tộc.
  Les gens de condition — bọn quý tộc
  à condition de — với điều kiện là
  à condition que — miễn là
  condition expresse — điều kiện đã quy định
  condition nécessaire et suffisante — (toán học) điều kiện cần và đủ
  en condition — (thể thao) đủ thể lực
  faire ses conditions — đặt điều kiện
  sous condition — với điều kiện

Tham khảo[sửa]