Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Việt[sửa]

Cách phát âm[sửa]

IPA theo giọng
Hà Nội Huế Sài Gòn
si̤˨˩si˧˧si˨˩
Vinh Thanh Chương Hà Tĩnh
si˧˧

Chữ Nôm[sửa]

(trợ giúp hiển thị và nhập chữ Nôm)

Từ tương tự[sửa]

Động từ[sửa]

 1. (Hơi bị nén) Bật hoặc làm cho bật thoát mạnh ra qua chỗ hở hẹp.
  Bóng hơi.
  Quả đạn khói.
  Xe lốp (hơi trong săm lốp bị ra).
 2. (Kng.) . Phì mạnh hơi qua kẽ răng, làm bật lên tiếng "xì", để tỏ thái độ không bằng lòng hoặc coi thường, khinh bỉ.
  Không trả lời, chỉ một tiếng.
 3. (Kng.) . Hỉ.
  mũi.
 4. (Thgt.) . Đưa ra hoặc nói lộ ra, do bắt buộc (hàm ý chê).
  Nói mãi mới chịu ra mấy đồng bạc.
  Mới doạ một câu đã ra hết.

Dịch[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Quan Thoại[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Latinh hóa[sửa]

(xi4, chú âm ㄒㄧˋ)

 1. Bính âm Hán ngữ của
 2. Bính âm Hán ngữ của
 3. Bính âm Hán ngữ của
 4. Bính âm Hán ngữ của
 5. Bính âm Hán ngữ của
 6. Bính âm Hán ngữ của
 7. Bính âm Hán ngữ của
 8. Bính âm Hán ngữ của
 9. Bính âm Hán ngữ của
 10. Bính âm Hán ngữ của
 11. Bính âm Hán ngữ của
 12. Bính âm Hán ngữ của
 13. Bính âm Hán ngữ của
 14. Bính âm Hán ngữ của
 15. Bính âm Hán ngữ của
 16. Bính âm Hán ngữ của
 17. Bính âm Hán ngữ của
 18. Bính âm Hán ngữ của
 19. Bính âm Hán ngữ của
 20. Bính âm Hán ngữ của
 21. Bính âm Hán ngữ của
 22. Bính âm Hán ngữ của
 23. Bính âm Hán ngữ của
 24. Bính âm Hán ngữ của
 25. Bính âm Hán ngữ của
 26. Bính âm Hán ngữ của
 27. Bính âm Hán ngữ của
 28. Bính âm Hán ngữ của
 29. Bính âm Hán ngữ của
 30. Bính âm Hán ngữ của
 31. Bính âm Hán ngữ của
 32. Bính âm Hán ngữ của
 33. Bính âm Hán ngữ của
 34. Bính âm Hán ngữ của
 35. Bính âm Hán ngữ của
 36. Bính âm Hán ngữ của
 37. Bính âm Hán ngữ của
 38. Bính âm Hán ngữ của
 39. Bính âm Hán ngữ của
 40. Bính âm Hán ngữ của
 41. Bính âm Hán ngữ của
 42. Bính âm Hán ngữ của
 43. Bính âm Hán ngữ của
 44. Bính âm Hán ngữ của
 45. Bính âm Hán ngữ của
 46. Bính âm Hán ngữ của
 47. Bính âm Hán ngữ của
 48. Bính âm Hán ngữ của ,
 49. Bính âm Hán ngữ của
 50. Bính âm Hán ngữ của
 51. Bính âm Hán ngữ của
 52. Bính âm Hán ngữ của
 53. Bính âm Hán ngữ của
 54. Bính âm Hán ngữ của
 55. Bính âm Hán ngữ của ,
 56. Bính âm Hán ngữ của
 57. Bính âm Hán ngữ của
 58. Bính âm Hán ngữ của
 59. Bính âm Hán ngữ của
 60. Bính âm Hán ngữ của
 61. Bính âm Hán ngữ của
 62. Bính âm Hán ngữ của
 63. Bính âm Hán ngữ của
 64. Bính âm Hán ngữ của
 65. Bính âm Hán ngữ của
 66. Bính âm Hán ngữ của
 67. Bính âm Hán ngữ của
 68. Bính âm Hán ngữ của
 69. Bính âm Hán ngữ của
 70. Bính âm Hán ngữ của
 71. Bính âm Hán ngữ của
 72. Bính âm Hán ngữ của
 73. Bính âm Hán ngữ của
 74. Bính âm Hán ngữ của
 75. Bính âm Hán ngữ của
 76. Bính âm Hán ngữ của
 77. Bính âm Hán ngữ của
 78. Bính âm Hán ngữ của
 79. Bính âm Hán ngữ của
 80. Bính âm Hán ngữ của
 81. Bính âm Hán ngữ của
 82. Bính âm Hán ngữ của
 83. Bính âm Hán ngữ của
 84. Bính âm Hán ngữ của 𧉁
 85. Bính âm Hán ngữ của

Tiếng Tay Dọ[sửa]

Số từ[sửa]

 1. bốn.
  be mí tỉn
  dê có 4 chân.

Tham khảo[sửa]

 • Sầm Văn Bình (2018) Từ điển Thái–Việt (Tiếng Thái Nghệ An)[1], Nghệ An: Nhà xuất bản Nghệ An