Bước tới nội dung

Thể loại:Mục từ tiếng Việt có chữ Nôm

Từ điển mở Wiktionary

Các mục từ trong thể loại này chứa định nghĩa tiếng Việt viết bằng chữ Quốc Ngữ đồng thời có chú thích cách viết chữ Nôm tương ứng.