Thể loại:Mục từ tiếng Việt có chữ Nôm

Từ điển mở Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

Các mục từ trong thể loại này chứa định nghĩa tiếng Việt viết bằng chữ Quốc Ngữ đồng thời có chú thích cách viết chữ Nôm tương ứng.