Wiktionary:Tin tức/2004–2009

Từ điển mở Wiktionary

2004[sửa]

Chủ nhật, ngày 2 tháng 5[sửa]

Thứ 6, ngày 14 tháng 5[sửa]

Thứ 6, ngày 20 tháng 8[sửa]

2005[sửa]

Thứ 5, ngày 7 tháng 4[sửa]

 • Hiện có 100 mục từ rồi. Mục từ thứ một trăm là tình bạn, do David viết.

Thứ sáu, ngày 22 tháng 7[sửa]

Thứ bảy, ngày 30 tháng 7[sửa]

 • Hiện có hơn 200 mục từ rồi. Mục từ thứ hai trăm là , do anh David viết.

Thứ hai, ngày 15 tháng 8[sửa]

Chủ nhật, ngày 4 tháng 9[sửa]

 • Hiện nay quyển Wiktionary này có 300 mục từ rồi. Từ thứ ba trăm là "thứ ba trăm" tạo ra bởi David.

Chủ nhật, ngày 11 tháng 9[sửa]

 • Đây có 200 từ bằng tiếng Việt (và có loại được) rồi. Cái từ thứ 200 là "đẹp" do anh David viết. Chúng ta vẫn nên có rất nhiều từ, nhưng đây có phần đầu rồi!

Thứ sáu, ngày 23 tháng 9[sửa]

Thứ năm, ngày 10 tháng 11[sửa]

Thứ bảy, ngày 3 tháng 12[sửa]

 • Nguyễn Thanh Quang di chuyển mục từ "sinh viên" từ quyển Wikipedia, và thế thì anh sáng tạo mục từ thứ 300 bằng tiếng Việt trong quyển từ điển này.

Chủ nhật, ngày 25 tháng 12[sửa]

2006[sửa]

Thứ bảy, ngày 7 tháng 1[sửa]

Thứ bảy, ngày 21 tháng 1[sửa]

Thứ ba, ngày 14 tháng 2[sửa]

Thứ bảy, ngày 6 tháng 5[sửa]

Chủ nhật, ngày 25 tháng 6[sửa]

 • Dự án này đạt tới con số 25.000 trang tổng cộng, khi mục từ tiếng Anh stealthy được tạo ra bởi PiedBot. PiedBot đã nhập vào hàng vạn mục từ dùng bộ từ điển có nội dung mở do Free Vietnamese Dictionary Project biên soạn.

Thứ sáu, ngày 7 tháng 7[sửa]

 • Chúng ta đạt đến con số 30.000 mục từ khi PiedBot thêm từ "tay nải".

Thứ hai, ngày 17 tháng 7[sửa]

Thứ ba, ngày 18 tháng 7[sửa]

 • Dự án này đạt đến 50.000 mục từ khi PiedBot tạo ra mục từ tiếng Pháp stigmatiser.

Chủ nhật, ngày 23 tháng 7[sửa]

 • Dự án này đạt đến 60.000 mục từ khi PiedBot thêm từ tiếng Nga филин.
 • Chúng ta đạt đến 70.000 mục từ khi PiedBot thêm từ tiếng Nga мандат.

Thứ ba, ngày 25 tháng 7[sửa]

Thứ sáu, ngày 28 tháng 7[sửa]

Thứ hai, ngày 14 tháng 8[sửa]

 • Thuyvv là thành viên đăng ký thứ 300 của dự án này.

Chủ nhật, ngày 20 tháng 8[sửa]

Thứ sáu, ngày 1 tháng 9[sửa]

Chủ nhật, ngày 3 tháng 9[sửa]

 • Dự án này đạt đến 100.000 mục từ khi PiedBot định nghĩa từ tiếng Anh prescriptively. Chúng ta chỉ là phiên bản Wiktionary thứ ba tới con số này.

Thứ năm, ngày 7 tháng 9[sửa]

 • Cộng đồng Wiktionary nói chung bắt đầu biểu quyết chọn biểu trưng mới cho dự án. Cuộc biểu quyết này được tổ chức theo số ủng hộ (xem w:en:Approval voting). Xin bạn tham gia.

Thứ hai, ngày 11 tháng 9[sửa]

 • Chúng ta đạt đến lần sửa đổi thứ 200.000 do PiedBot, chắc khi nó tái xếp thể loại của động từ hoàn thành tiếng Nga просветиться (được giáo dục).
 • Dự án này đạt đến trung bình hai sửa đổi mỗi trang khi PiedBot tái xếp thể loại và cập nhật danh sách liên kết liên wiki của động từ tiếng Anh resemble.

Thứ hai, ngày 18 tháng 9[sửa]

 • Chúng ta đạt đến 250.000 lần sửa đổi khi PiedBot tạo ra mục danh từ tiếng Pháp chalcosine.

Thứ năm, ngày 21 tháng 9[sửa]

 • Vòng một của cuộc biểu quyết chọn biểu trưng mới cho Wiktionary nhìn chung đã kết thúc. Vòng hai, kết thúc ngày 30 tháng 9, sẽ dành cho việc hoàn thiện các biểu trưng chiến thắng trong vòng một.

Thứ bảy, ngày 30 tháng 9[sửa]

 • Vòng ba của cuộc biểu quyết chọn biểu trưng mới cho Wiktionary nhìn chung bắt đầu.

Chủ nhật, ngày 1 tháng 10[sửa]

 • Dự án này được sửa đổi lần thứ 300.000, chắc khi PiedBot định nghĩa danh từ tiếng Pháp gorille.

Thứ bảy, ngày 14 tháng 10[sửa]

Thứ hai, ngày 16 tháng 10[sửa]

 • Vòng cuối cùng của cuộc biểu quyết chọn biểu trưng mới cho Wiktionary nhìn chung bắt đầu và sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 10.

Thứ bảy, ngày 21 tháng 10[sửa]

Thứ tư, ngày 1 tháng 11[sửa]

Thứ tư, ngày 6 tháng 12[sửa]

2007[sửa]

Thứ hai, ngày 15 tháng 1[sửa]

Biểu trưng mới
Biểu trưng mới

Thứ ba, ngày 16 tháng 1[sửa]

Thứ hai, ngày 12 tháng 2[sửa]

 • Hiện có thể gắn bảng {{eng-verb}} để chia động từ tiếng Anh. Xem chẳng hạn mục từ jump. (Xin đọc về những hạn chế của hệ thống này trước tiên.)

Thứ bảy, ngày 21 tháng 4[sửa]

Thứ tư, ngày 25 tháng 4[sửa]

 • Wiktionary tiếng Việt đạt đến 800 thành viên khi Mizugi đăng ký. Xin chào Mizugi!

Chủ nhật, ngày 29 tháng 4[sửa]

Thứ ba, ngày 1 tháng 5[sửa]

 • Wiki này đạt đến nửa triệu lần sửa đổi khi Tildebot tự động thay liên kết trong mục từ tiếng Pháp brouettée.

Chủ nhật, ngày 6 tháng 5[sửa]

Thứ bảy, ngày 19 tháng 5[sửa]

 • Wiki này đạt đến 600.000 lần sửa đổi khi Tildebot tự động thay liên kết trong mục từ tiếng Anh wino.

Chủ nhật, ngày 24 tháng 6[sửa]

Chủ nhật, ngày 8 tháng 7[sửa]

Thứ năm, ngày 12 tháng 7[sửa]

Thứ hai, ngày 16 tháng 7[sửa]

Chủ nhật, ngày 3 tháng 9[sửa]

Thứ ba, ngày 11 tháng 9[sửa]

Thứ bảy, ngày 20 tháng 9[sửa]

 • Hiện có tiêu bản {{chính tả}} để đánh dấu những mục từ có nhiều lỗi chính tả hay những lỗi chính tả khó giải quyết.
 • Thông báo “không có mục từ tên này” được nâng cấp để gợi ý những mục từ có tên tương tự, chẳng hạn thông báo tại “Thế giới” hiện gợi ý “thế giới”. Vì những hạn chế phần mềm, nó chỉ nhận ra được những thay đổi cơ bản. Xin bỏ phiếu cho Lỗi 6455 để yêu cầu nhóm phát triển phần mềm giải quyết vấn đề này.

2008[sửa]

Thứ bảy, ngày 12 tháng 1[sửa]

Thứ ba, ngày 22 tháng 1[sửa]

 • Khi tạo ra mục từ tiếng Việt hay tiếng Anh mới, bạn có thể chọn mẫu để giúp bạn. Hãy theo liên kết đến một mục từ được yêu cầu và bấm “[xem]” ở bên cạnh “Dùng mẫu để viết mục từ”.

Thứ sáu, ngày 25 tháng 1[sửa]

 • Tính năng gadget được đổi tên thành “công cụ đa năng”.

Thứ bảy, ngày 16 tháng 2[sửa]

 • Littlerabbit đã giải quyết hầu hết những vấn đề có liên quan đến dòng ví dụ trong các mục từ. Nếu bạn vẫn gặp những lỗi tương tự, xin nhắc cho Cumeo89 hay Nguyễn Xuân Minh.

Thứ sáu, ngày 22 tháng 2[sửa]

MediaWiki
MediaWiki
 • Phần mềm MediaWiki đã đổi qua bộ tiền xử lý mới. Nếu thấy trang hay tiêu bản nào bị gẫy vì thay đổi này, xin nhắn tin cho một quản lý viên ở đây.

Thứ bảy, ngày 23 tháng 2[sửa]

 • Khi dùng mẫu để viết mục từ tiếng Việt mới, phần “Cách phát âm” hiện được tự động thêm vào. Bạn có thể cần làm tươi bộ nhớ của trình duyệt.

Thứ bảy, ngày 3 tháng 5[sửa]

 • Để giúp các bạn kiếm mục từ dễ hơn, hộp tìm kiếm ở bên trái, cũng như hộp tìm kiếm lớn ở Trang Chính, hiện gợi ý mục từ theo các chữ đã nhập vào. Bạn có thể cần bật lên JavaScript hay làm tươi bộ nhớ của trình duyệt.

Thứ hai, ngày 5 tháng 5[sửa]

 • Các bảng thống kê mới liệt kê các ngôn ngữ theo số mục từ ở Wiktionary tiếng Việt, cũng như những người đóng góp nhiều lần nhất. Lúc nào cũng xem được một số thống kê hết sức hiện đại tại trang Đặc biệt:Statistics.

Thứ ba, ngày 27 tháng 5[sửa]

 • Hiện nay các dự án Wikimedia đã triển khai chức năng tích hợp tài khoản (trợ giúp), để bạn thống nhất tên người dùng và mật khẩu ở mọi dự án Wikimedia đã đăng ký, và bảo lưu tên đó tại các dự án chưa đăng ký.

Thứ năm, ngày 26 tháng 6[sửa]

Thứ hai, ngày 18 tháng 8[sửa]

 • Nhóm phát triển phần mềm chấp nhận phần mở rộng StringFunctions, và nó sẽ có hiệu lực lúc khi Wiktionary cài đặt phiên bản r39618. Phần mở rộng này cho phép xây dựng những tiêu bản nâng cao như là {{VieIPA}} một cách rất đơn giản và dễ sử dụng.

Thứ hai, ngày 3 tháng 11[sửa]

Heckert, Biểu trưng "Heckert" của GNU
Heckert, Biểu trưng "Heckert" của GNU
 • Quỹ Phần mềm Tự do (FSF) xuất bản phiên bản 1.3 của Giấy phép Tài liệu Tự do GNU (GFDL). Phiên bản mới có phương pháp để chuyển nội dung dưới GFDL qua một giấy phép Creative Commons tương tự (Ghi công + Chia sẻ tương tự, phiên bản 3.0) – cùng giấy phép với Baamboo–Tra từ. Quỹ hỗ trợ Wikimedia sẽ tổ chức cuộc trưng cầu dân ý về GFDL 1.3 gần đây. [1]

Thứ bảy, ngày 8 tháng 11[sửa]

 • Các dự án wiki tiếng Việt họp mặt ở Hà Nội tại “wiki day” lần đầu tiên.

2009[sửa]

Thứ ba, ngày 19 tháng 5[sửa]

 • Lần nữa, cộng đồng Wiktionary đang nghĩ đến việc thay biểu trưng của dự án. Hy vọng là lần này toàn bộ dự án sẽ sử dụng biểu trưng mới. Mời các bạn đưa ra đề nghị hoặc bình luận tại Meta.

Thứ tư, ngày 20 tháng 5[sửa]

 • Đã có kết quả của cuộc bỏ phiếu về việc cập nhật giấy phép của Wikimedia. Lưu ý rằng các đóng góp của bạn chưa thay đổi giấy phép. Trước tiên, chúng ta cần phải xin những tác giả của các nguồn gốc lớn cho phép phát hành dưới GFDLCC-BY-SA cùng lúc. Không lâu nữa, dự án này sẽ tích hợp với Baamboo–Tra từ về vụ giấy phép.

Thứ ba, ngày 26 tháng 5[sửa]

 • Nhóm phát triển đã hoàn thành các hàm chuỗi StringFunctions trong phiên bản MediaWiki r50997. Lúc khi phiên bản này được cài đặt tại đây, các hàm này sẽ cho phép viết lại các tiêu bản như {{VieIPA}} để đơn giản và dễ sử dụng hơn. (Đã bị hủy trong r51497.)

Thứ bảy, ngày 5 tháng 6[sửa]

 • Biểu tượng đánh dấu (favicon) của Wiktionary được đổi thành thẻ chữ “W” để hợp với biểu trưng của Wiktionary tiếng Việt.

Thứ hai, ngày 7 tháng 12[sửa]

 • Cộng đồng Wiktionary đang biểu quyết thay biểu trưng của dự án. Hy vọng là lần này toàn bộ dự án sẽ sử dụng biểu trưng mới. Mời các bạn bỏ phiếu trước cuối tháng.