base

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

base

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ (California)

Danh từ[sửa]

base (số nhiều bases) /ˈbeɪs/

 1. Cơ sở, nền, nền tảng, nền móng.
 2. Đáy, chấn đế.
 3. Căn cứ.
  air base — căn cứ không quân
  military base — căn cứ quân sự
  base of operation — căn cứ tác chiến
 4. (Toán học) Đường đáy, mặt đáy.
  base of a triangle — đáy tam giác
 5. (Toán học) Cơ số.
  base of logarithm — cơ số của logarit
 6. (Ngôn ngữ học) Gốc từ.
 7. (Hóa học) Bazơ.
 8. (Bóng chày) Căn cứ, chốt; một trong bốn điểm phải được chạm bóng.

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

base ngoại động từ /ˈbeɪs/

 1. Đặt tên, đặt cơ sở (cái gì) trên.
 2. Dựa vào, căn cứ vào.
  to base oneself on facts — dựa vào thực tế

Chia động từ[sửa]

Tính từ[sửa]

base (so sánh hơn baser, so sánh nhất basest) /ˈbeɪs/

 1. Hèn hạ, đê tiện; khúm núm, quỵ luỵ.
 2. Thường, không quý (kim loại).
  base metals — kim loại thường
 3. Giả (tiền).
  base coin — đồng tiền giả

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /bɑz/
 • Pháp (Paris)

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
base
/bɑz/
bases
/bɑz/

base /bɑz/ gc

 1. Gốc, đáy, chân, nền.
  La base du cœur — đáy tim
  La base d’un triangle — đáy tam giác
  Un médicament à base de mercure — một vị thuốc mà chất nền là thủy ngân
  La base d’une colonne — chân cột
 2. Căn cứ.
  Bases militaires — căn cứ quân sự
 3. (Hóa học) Bazơ.
 4. (Toán học) Cơ số.
 5. (Ngôn ngữ học) Thân từ.
 6. Nền tảng, cơ sở.
  Poser les bases d’une science — đặt cơ sở cho một khoa học
  Sur la base de — trên cơ sở
  carré par la base; carré de base — cương trực

Tham khảo[sửa]