bulk

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

[ˈbʌlk]

Danh từ[sửa]

bulk (đếm được và không đếm được; số nhiều bulks)

 1. Khối, đống.
 2. (Hàng hải) Trọng tải hàng hoá; hàng hoá.
  to break bulk — bắt đầu dỡ hàng; khối lớn; tầm vóc lớn, khổ người lớn
 3. Phần lớn hơn, số lớn hơn.
  the bulk off the work — phần lớn hơn của công việc
  the bulk of the population — số đông dân chúng

Thành ngữ[sửa]

Tính từ[sửa]

Cấp trung bình
bulk

Cấp hơn
không so sánh được

Cấp nhất
không có (tuyệt đối)

bulk (không so sánh được)

 1. Khối lượng lớn.
  bulk data — dữ liệu khối lượng lớn

Động từ[sửa]

bulk

 1. Thành đống, xếp thành đống.
 2. Tính gộp, cân gộp (một thứ hàng gì...).

Chia động từ[sửa]

Thành ngữ[sửa]

Tham khảo[sửa]