commission

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /kə.ˈmɪ.ʃən/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

commission /kə.ˈmɪ.ʃən/

 1. Lệnh, mệnh lệnh.
 2. Nhiệm vụ, phận sự.
  to be on the commission — đang thi hành nhiệm vụ (của một quan toà)
 3. Sự uỷ nhiệm, sự uỷ thác; công việc uỷ nhiệm, công việc uỷ thác.
  in commission — được uỷ nhiệm
 4. Hội đồng uỷ ban.
  commission of inquiry — hội đồng (uỷ ban) điều tra
  to put an offices in commission — đặt một cơ quan dưới sự quản lý của một hội đồng
 5. Tiền hoa hồng.
  sale on commission — sự bán hàng ăn tiền hoa hồng
 6. Sự phạm, sự can phạm.
  the commission of a crime — sự phạm tội
 7. (Quân sự) Bằng phong các cấp sĩ quan.
 8. (Hàng hải) Sự trang bị vũ khí.
  to be in commission — đã được trang bị đầy đủ, sẵn sàng chiến đấu (tàu chiến)
  to be out of commission — không được trang bị đầy đủ, không sẵn sàng chiến đấu (tàu chiến)

Ngoại động từ[sửa]

commission ngoại động từ /kə.ˈmɪ.ʃən/

 1. Uỷ nhiệm, uỷ thác.
  to commission someone to do something — uỷ thác ai làm việc gì
 2. (Hàng hải) Ra lệnh (cho một chiếc tàu) gia nhập đội tàu thường trực; bổ nhiệm (một sĩ quan) chỉ huy tàu chiến; nhận chức chỉ huy (một chiếc tàu).
 3. Đặt làm, đặt mua (một bức tranh... ).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /kɔ.mi.sjɔ̃/

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
commission
/kɔ.mi.sjɔ̃/
commissions
/kɔ.mi.sjɔ̃/

commission gc /kɔ.mi.sjɔ̃/

 1. Ban.
  Commission d’examen — ban chấm thi
 2. Việc ủy thác, việc giao cho.
  S’acquitter pleinement de sa commission — làm trọn công việc được giao
 3. Việc làm giùm; thơ chuyển giùm.
 4. Tiền hoa hồng.
 5. Sự phạm.
  La commission d’un délit — sự phạm tội
 6. (Số nhiều) (thân mật) hàng mua.
  Rapporter les commissions à la maison — đem hàng mua về nhà
  faire la grosse commission — (ngôn ngữ nhi đồng) đi ị
  faire la petite commission — (ngôn ngữ nhi đồng) đi tè

Tham khảo[sửa]