crowd

Từ điển mở Wiktionary
Bước tới: dẫn lái, tìm

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

[ˈkrɑʊd]

Danh từ[sửa]

crowd /ˈkrɑʊd/

 1. Đám đông.
  to be lost in the crowd — bị lạc trong đám đông
 2. (The crowd) Quần chúng.
 3. (Thông tục) Bọn, , nhóm, tụi, cánh.
 4. Đống, vô số.
  a crowd of papers — đống giấy
 5. Crowd of sail (hàng hải) sự căng hết (thảy) buồm, sự căng nhiều buồm.

Thành ngữ[sửa]

Nội động từ[sửa]

crowd nội động từ /ˈkrɑʊd/

 1. Xúm lại, tụ tập, đổ đến.
  to crowd round someone — xúm quanh ai
 2. (+ into, through) Len vào, chen vào, len qua.
 3. (Hàng hải) Đi hết tốc độ, căng hết buồm đi.

Ngoại động từ[sửa]

crowd ngoại động từ /ˈkrɑʊd/

 1. Làm cho chật ních, chồng chất, nhét đầy, nhồi nhét.
 2. Tụ tập, tập hợp.
 3. (Từ mỹ,nghĩa mỹ) Dùng áp lực đối với (ai), cưỡng bách, thúc giục; quấy rầy.
  to crowd someone's into doing something — dùng áp lực bắt ai làm gì, cưỡng bách ai làm gì
 4. (Thể dục,thể thao) Làm trở ngại, cản (đối phương).

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]