Bước tới nội dung

fort

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ (California)

Danh từ[sửa]

fort (số nhiều forts)

 1. (Quân sự) Pháo đài, công sự.
 2. (Quân sự) Vị trí phòng thủ.

Thành ngữ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Pháp (Paris)
Canada

(Không chính thức)

Tính từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Giống đực fort
/fɔʁ/
forts
/fɔʁ/
Giống cái forte
/fɔʁt/
fortes
/fɔʁt/

fort /fɔʁ/

 1. Khỏe, mạnh.
  Un homme grand et fort — một người to và khỏe
  Un coup très fort — một cú rất mạnh
  Temps fort — (âm nhạc) phách mạnh
  Une armée forte — một đội quân mạnh
 2. To, lớn, đẫy.
  Une femme un peu forte — một người đàn bà hơi đẫy
  Une forte pluie — trận mưa to
  Une forte somme — món tiền lớn
 3. Chắc, bền, nặng.
  étoffe forte — vải chắc
  Terre forte — đất nặng (làm sét)
 4. Nặng, đặc, nồng, nặng mùi.
  Thé fort — chè đặc
  Tabac fort — thuốc lá nặng
  Fromage fort — pho mát nặng mùi
 5. Nặng nề.
  Forte tâche — công việc nặng nề
 6. (Nghĩa bóng) Đầy nghị lực.
  Une âme forte — một tâm hồn đầy nghị lực
 7. Quá, quá đáng.
  La plaisanterie est un peu forte — câu nói đùa hơi quá
 8. Giỏi.
  Fort en mathématiques — giỏi toán
  avoir affaire à forte partie — gặp đối thủ mạnh
  à plus forte raison — huống chi
  cela est plus fort que moi — tôi không thể làm khác được
  c’est fort!; c’est un peu fort! ; c’est un peu fort de café! — (thân mật) thật quá lắm!
  c’est plus fort que de jouer au bouchon — (thân mật) lạ lùng quá, khó hiểu quá
  ce n'est pas fort — không thông minh đâu
  en dire de fortes — nói tầm bậy
  esprit fort — xem esprit
  fort de — cậy vào, ỷ vào
  fort en gueule — nói bô bô; chỉ giỏi nói
  forte tête — kẻ bướng bỉnh
  le plus fort, c’est que — thật lạ là, khổ nỗi là
  se faire fort de — tự cho là có thể
  se porter fort pour quelqu'un — bảo đảm cho ai

Trái nghĩa[sửa]

Phó từ[sửa]

fort /fɔʁ/

 1. Mạnh; to.
  Frapper fort — đập mạnh
  crier fort — kêu to
 2. Nhiều, lắm; rất.
  J'en doute fort — tôi ngờ việc ấy lắm
  Il aura fort à faire pour vous convaincre — hắn còn phải tốn công nhiều mới thuyết phục được anh
  un homme fort riche — một người rất giàu
  aller fort — (thân mật) nói quá, làm quá

Trái nghĩa[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
fort
/fɔʁ/
forts
/fɔʁ/

fort /fɔʁ/

 1. Đồn lũy.
 2. Kẻ mạnh.
  Protéger le faible contre le fort — che chở kẻ yếu chống kẻ mạnh
 3. Mặt mạnh, sở trường.
  L’algèbre est son fort — đại số là sở trường của anh ta
 4. Lúc cực độ, lúc cao nhất, lúc mạnh nhất.
  Au fort de la tempête — lúc cơn bão mạnh nhất
  Au fort de l’été — vào giữa mùa hè
 5. (Hàng hải) Chỗ rộng nhất (của lòng tàu).
  fort des Halles — người khuân vác ở chợ lớn Pa-ri

Tham khảo[sửa]