tie

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Từ đồng âm[sửa]

Danh từ[sửa]

tie (số nhiều ties) /ˈtɑɪ/

 1. Dây buộc, dây cột, dây trói; dây giày.
 2. Ca vát, caravat.
 3. , nút.
 4. Bím tóc.
 5. (Kiến trúc) Thanh nối; (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) tà vẹt đường ray.
 6. (Nghĩa bóng) Mối ràng buộc, quan hệ.
  ties of blood — quan hệ dòng máu
 7. Sự ràng buộc, sự hạn chế.
 8. (Chính trị; thể dục, thể thao) Sự ngang phiếu, sự ngang điểm.
  the game ended in a tie — trận đấu kết thúc ngang điểm
 9. (Âm nhạc) Dấu nối.

Ngoại động từ[sửa]

tie ngoại động từ /ˈtɑɪ/

 1. Buộc, cột, trói.
  to tie a buffalo to a tree — buộc một con trâu vào cây
  to tie one's shoe-laces — buộc dây giày của mình
 2. Thắt.
  to tie a knot — thắt nút
 3. Liên kết, nối.
  a steel bar ties the two columns — một thanh thép nối hai cột
 4. (Nghĩa bóng) Ràng buộc, trói buộc, cột; giữ lại.
  to be tied to one's work — bị công việc ràng buộc
 5. (Âm nhạc) Đặt dấu nối.

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

tie nội động từ /ˈtɑɪ/

 1. Ngang điểm, ngang phiếu, hoà nhau.
  the two teams tied — hai đội ngang điểm
 2. Cột, buộc, cài.
  does this sash tie in front or at the back? — cái khăn quàng này buộc đằng trước hay đằng sau?

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]