bar

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈbɑːr/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

bar /ˈbɑːr/

 1. Barơ (đơn vị áp suất).

Danh từ[sửa]

bar /ˈbɑːr/

 1. Thanh, thỏi.
  a bar of chocolate — thanh sôcôla
  a bar of gold — thỏi vàng
 2. Chấn song; then chắn (cửa).
 3. Vật ngáng; cái ngáng đường (để thu thuế).
 4. Cồn cát ngầm (ở cửa sông hay hải cảng).
 5. Vạch ngang (ở trên huy chương).
 6. Vạch đường kẻ.
  there was a bar of red across the western sky — có một vạch sáng đỏ trên trời về phía tây
 7. (Âm nhạc) Gạch nhịp; nhịp.
 8. (Kỹ thuật) Thanh, cần.
 9. (Thể dục, thể thao) .
  bars — xà kép
 10. (Pháp lý) Sự kháng biện.
 11. (Pháp lý) Vành móng ngựa, toà.
  to be tried at [the] bar — bị xử tại toà
  the bar of public opinion — toà án dư luận
 12. (The bar) Nghề luật sư.
  to be called to the bar; to go to the bar — trở thành luật sư
  to read for the bar — học luật (để ra làm luật sư)
 13. Quầy bán rượu.
 14. Sự trở ngại, sự cản trở (về tinh thần).

Ngoại động từ[sửa]

bar ngoại động từ /ˈbɑːr/

 1. Cài, then (cửa).
 2. Chặn (đường... ), ngăn cản.
 3. Vạch đường kẻ.
 4. Cấm, cấm chỉ.
 5. (Từ lóng) Ghét, không ưa (một người, một thói quen).
 6. (Pháp lý) Kháng biện.

Thành ngữ[sửa]

 • to bar in: Chặn (cửa) không cho ra.
 • to bar out: Chặn (cửa) không cho vào.

Giới từ[sửa]

bar /ˈbɑːr/

 1. Trừ, trừ ra.
  bar unforeseen circumstances — trừ những trường hợp bất thường
  bar one — trừ một
  bar none — không trừ một ai

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Bru[sửa]

Số từ[sửa]

bar

 1. hai.

Tiếng Ili Turki[sửa]

Động từ[sửa]

bar

 1. đi.

Tiếng Kyrgyz Phú Dụ[sửa]

Danh từ[sửa]

bar

 1. hổ.

Động từ[sửa]

bar

 1. đi.

Tiếng Ơ Đu[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Số từ[sửa]

bar

 1. hai.

Tiếng Pa Kô[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Số từ[sửa]

bar

 1. hai.

Tiếng Pháp[sửa]

bar

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
bar
/baʁ/
bars
/baʁ/

bar

 1. Quán rượu.
 2. (Động vật học) sói.
 3. (Vật lý học) Barơ (đơn vị áp suất không khí).

Từ đồng âm[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Quảng Lâm[sửa]

Danh từ[sửa]

bar

 1. hoa.

Tiếng Khùa[sửa]

Số từ[sửa]

bar

 1. hai.

Tiếng Xtiêng[sửa]

Số từ[sửa]

bar

 1. hai.