duck

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

duck

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

duck /ˈdək/

 1. Con vịt, vịt cái.
 2. Thịt vịt.
 3. (Thân mật) Người yêu quí; người thân mến.
 4. (Thể dục, thể thao) Ván trắng (crikê) ((cũng) duck's egg).
 5. (số nhiều không đổi) Người, tạo vật.

Thành ngữ[sửa]

Danh từ[sửa]

duck /ˈdək/

 1. Vải bông dày (may buồm, áo ngoài của thuỷ thủ).
 2. (Số nhiều) Quần vải bông dày.

Danh từ[sửa]

duck /ˈdək/

 1. (Quân sự) xe lội nước.

Danh từ[sửa]

duck /ˈdək/

 1. Sự ngụp lặn; động tác ngụp lặn.
 2. Động tác cúi (đầu) nhanh, động tác cúi thình lình (để né tránh, để chào... ).

Nội động từ[sửa]

duck nội động từ /ˈdək/

 1. Lặn; ngụp lặn.
 2. Cúi nhanh, cúi thình lình (để né tránh, để chào... ), hụp (đầu) xuống.

Ngoại động từ[sửa]

duck ngoại động từ /ˈdək/

 1. Dìm (ai) xuống nước.
 2. Cúi nhanh, cúi thình lình (đầu).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]