Bước tới nội dung

rest

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

rest /ˈrɛst/

 1. Sự nghỉ ngơi; lúc nghỉ ngơi; giấc ngủ.
  a day of rest — ngày nghỉ
  to go (retire) to rest — đi ngủ
  to take a rest — nghỉ ngơi, đi ngủ
 2. Sự yên tâm, sự yên lòng, sự thanh thản, sự thư thái (trong tâm hồn).
  to be at rest — yên tâm, thư thái
  to set someone's mind at rest — làm cho ai yên lòng
 3. Sự yên nghỉ (người chết).
  to be at rest — yên nghỉ (người chết)
  to lay somebody to rest — đưa ai đến chỗ yên nghỉ cuối cùng, chết
 4. Sự ngừng lại.
  to bring to rest — cho ngừng lại
 5. Nơi trú tạm, chỗ nghỉ ngơi (cho những thuỷ thủ, người lái xe... ).
 6. Cái giá đỡ, cái chống, cái tựa.
 7. (Âm nhạc) Lặng; dấu lặng.

Thành ngữ[sửa]

Nội động từ[sửa]

rest nội động từ /ˈrɛst/

 1. Nghỉ, nghỉ ngơi; ngủ.
  to rest from one's labours — nghỉ làm việc
  never let the enemy rest — không để cho kẻ địch ngơi một lúc nào
  to rest on one's oars — tạm nghỉ tay chèo; (nghĩa bóng) nghỉ ngơi
 2. Yên nghỉ, chết.
 3. Ngừng lại.
  the matter can't here — vấn đề không thể ngừng lại ở đây được
 4. (+ on, upon) Dựa trên, tựa trên, đặt trên, chống vào ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)).
  the arch rests on two big pillars — khung vòm đặt trên hai cột lớn
  a heavy responsibility rests upon them — một trách nhiệm nặng nề đè lên vai họ
 5. Ỷ vào, dựa vào, tin vào.
  to rest on somebody's promise — tin vào lời hứa của ai
 6. (+ on, upon) Ngưng lại, đọng lại, nhìn đăm đăm vào, mải nhìn (mắt... ).
  the red glow rests on the top of the trees — ánh hồng ngưng lại trên những chòm cây
  his eyes rested in the crowd — mắt anh ta nhìn đăm đăm vào đám đông

Ngoại động từ[sửa]

rest ngoại động từ /ˈrɛst/

 1. Cho nghỉ ngơi.
  to rest one's horse — cho ngựa nghỉ
  the green light rests the eyes — ánh sang màu lục làm dịu mắt
  to rest oneself — nghỉ ngơi
 2. Đặt lên, dựa vào, chống.
  to rest one's elbows on the table — chống khuỷ tay lên bàn
  to rest a ladder against the wall — dựa thang vào tường
 3. Dựa trên cơ sở, đặt trên cơ sở, căn cứ vào.
  he rests all his suspicious on that letter — hắn cứ dựa vào bức thư đó mà dặt tất cả sự nghi ngờ

Chia động từ[sửa]

Danh từ[sửa]

rest /ˈrɛst/

 1. (The rest) Vật còn lại, cái còn lại; những người khác, những cái khác.
  and all the rest of it — và tất cả những cái còn lại; và tất cả những cái khác có thể kể ra và vân vân
  for the rest — về phần còn lại; vả lại; vả chăng
 2. (Tài chính) Quỹ dự trữ.
 3. (Thương nghiệp) Sổ quyết toán.

Nội động từ[sửa]

rest nội động từ /ˈrɛst/

 1. Còn, vẫn còn, vẫn cứ, cứ.
  you may rest assured that... — anh có thể cứ tin chắc (yên trí) là...
 2. (+ with) Tuỳ thuộc vào, tuỳ ở (ai để giải quyết việc gì).
  the final decision now rests with you — bây giờ quyết định cuối cùng là tuỳ ở anh

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]