Từ điển mở Wiktionary
Xem thêm:

Chữ Thái[sửa]


U+0E25, ล
THAI CHARACTER LO LING

[U+0E24]
Thai
[U+0E26]

Chuyển tự[sửa]

Mô tả[sửa]

(l)

 1. Chữ thứ 36 trong bảng chữ Thái, gọi là chữ lo ling (khỉ).

Tiếng Akha[sửa]

Latinh L l
Miến
Thái

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(la)

 1. Chữ cái thứ 36 trong bảng chữ Thái tiếng Akha.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Bắc Thái[sửa]

Lanna
Thái

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(l)

 1. Chữ cái thứ 36 viết bằng chữ Thái tiếng Bắc Thái.
  ลำngon miệng

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Wycliffe Thai Foundation and Wycliffe Bible Translators, Inc. (2017), พระคริสตธรรมคัมภีร ภาคพันธสัญญาใหม, มัทธิว 1 (bằng tiếng Bắc Thái)

Tiếng Bisu[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(l)

 1. Chữ cái thứ 21 viết bằng chữ Thái tiếng Bisu.
  อู่trăng

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Wycliffe Bible Translators, Inc. (2015), จี่วีดม้าม้า พระคัมภีร์ อางซื่อ บี่ซู่ ต่าง, มัทธิว 1 (bằng tiếng Bisu)

Tiếng Bru[sửa]

Latinh L l
Lào
Thái

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(l)

 1. Chữ cái thứ 36 trong bảng chữ Thái tiếng Bru.
  la

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Carolyn P. & John D. Miller (2017) Bru - English - Vietnamese - Lao Dictionary, SIL International, tr. 292

Tiếng Chong[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(l)

 1. Chữ Thái thể hiện âm /l/ trong tiếng Chong.
  lek con

Xem thêm[sửa]

Tiếng Isan[sửa]

Thái
Lanna

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(l/n)

 1. Chữ cái thứ 36 trong bảng chữ Thái tiếng Isan.
  าว

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Aakanee (2018) Isaan—English Dictionary / อีสาน—อังกฤษ

Tiếng Khmer Surin[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(l)

 1. Chữ cái thứ 21 trong bảng chữ Thái tiếng Khmer Surin.
  กบาkbālcái đầu

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Thongluang Boonprom (1994) Thai-Northern Khmer-Cambodian-English Dictionary [พจนานุกรม ภาษาไทย-เขมรถิ่นไทย-เขมรกัมพูขา-อังฦษ]

Tiếng Kuy[sửa]

Thái
Khmer
Lào

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(l)

 1. Chữ cái thứ 18 trong bảng chữ Thái tiếng Kuy.
  ตะโผtaphōl7

Xem thêm[sửa]

Tiếng Lawa Đông[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(l)

 1. Chữ cái thứ 19 trong bảng chữ Thái tiếng Lawa Đông.
  อกloakđúng, phải

Xem thêm[sửa]

Tiếng Lawa Tây[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(l)

 1. Chữ cái thứ 19 trong bảng chữ Thái tiếng Lawa Tây.
  อมloamsắc, bén

Xem thêm[sửa]

Tiếng Lự[sửa]

Tày Lự (l)
Thái
Lanna

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(l)

 1. Chữ cái thứ 38 trong bảng chữ Thái tiếng Lự.
  (ael)cái bóng

Xem thêm[sửa]

Tiếng Nyah Kur[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(l)

 1. Chữ cái thứ 19 viết bằng chữ Thái tiếng Nyah Kur.
  looabánh xe

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Theraphan L. Thongkum (1984) Nyah Kur (Chao Bon)-Thai-English Dictionary, Chulalongkorn University Printing House, →ISBN

Tiếng Pali[sửa]

Chữ viết khác[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(la)

 1. Phụ âm thứ 28 trong tiếng Pali, viết bằng chữ Thái.
  สิกาlasikādịch bao hoạt dịch

Xem thêm[sửa]

Tiếng Phạn[sửa]

Chữ viết khác[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(la)

 1. Phụ âm thứ 36 trong tiếng Phạn, viết bằng chữ Thái.
  ขาलेखा (lekhā)dòng chữ viết

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Sanskrit Bible (2023), สตฺยเวท:ฯ, มถิ: 1 (bằng tiếng Phạn)

Tiếng Phu Thái[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(l)

 1. Chữ cái thứ 36 trong bảng chữ Thái tiếng Phu Thái.
  ลังคาเฮินmái nhà

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณค่าของภาษาผู้ไท, 2019

Tiếng Pwo Bắc[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(la)

 1. Chữ cái thứ 22 viết bằng chữ Thái tiếng Pwo Bắc.
  วี​อ​ไฌ่Lê-vi ký

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Thailand Bible Society (2023), Northern Pwo Karen Thai Bible, เลวี​อ​ไฌ่ 1 (bằng tiếng Pwo Bắc)

Tiếng Pwo Đông[sửa]

Miến
Thái

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(la)

 1. Chữ cái thứ 22 viết bằng chữ Thái tiếng Pwo Đông.
  လ်ု့ (lə)số một

Xem thêm[sửa]

Tiếng Saek[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(l)

 1. Chữ cái thứ 36 trong bảng chữ Thái tiếng Saek.
  ลั๊tối

Xem thêm[sửa]

Tiếng Tay Dọ[sửa]

Việt L l
Thái

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(l)

 1. Chữ cái thứ 33 trong bảng chữ Thái tiếng Tay Dọ.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Thái[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Thai" lang="th">ล</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Thai">ล</span>” bên trên.

Wikipedia tiếng Thái có bài viết về:

Cách phát âm[sửa]

Chính tả
l
Âm vị
ลอ
l ɒ
ลอ ลิง
l ɒ    l i ŋ
Chuyển tựPaiboonlɔɔlɔɔ ling
Viện Hoàng gialolo ling
(Tiêu chuẩn) IPA(ghi chú)/lɔː˧/(V)/lɔː˧.liŋ˧/(V)
Từ đồng âm

Chữ cái[sửa]

(lɔɔ)

 1. Chữ cái thứ 36 trong bảng chữ Thái, gọi là chữ ลอ ลิง (lɔɔ ling).
  lamgió

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Từ điển Thái Việt
 2. Jean Baptiste Pallegoix, Jean Luis Vey, William J. Gedney (1896) Sariphot phāsā Thai/Dictionnaire Siamois Franc̜ais Anglais/Siamese French English dictionary, Bangkok: Imprimerie de la Mission Catholique, tr. 440

Tiếng Thái Tống[sửa]

Thái Việt
Thái

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(lo)

 1. Chữ cái thứ 16 thanh cao viết bằng chữ Thái tiếng Thái Tống.

Xem thêm[sửa]

Tiếng Thavưng[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(l)

 1. Chữ cái thứ 36 trong bảng chữ Thái tiếng Thavưng.
  ซะล้sala

Xem thêm[sửa]

Tiếng Ugong[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(l)

 1. Chữ Thái thể hiện âm /l/ trong tiếng Ugong.
  าบู้labucon bướm

Xem thêm[sửa]

Tiếng Ưu Miền[sửa]

Latinh L l
Thái

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

(l)

 1. Chữ cái thứ 35 trong bảng chữ Thái tiếng Ưu Miền.
  เย​เ​มีYe^le^miGiê-rê-mi

Xem thêm[sửa]

Tham khảo[sửa]

 1. Thailand Bible Society (2023), Iu-Mien Thai, เย​เล​มี 1 (bằng tiếng Ưu Miền chữ Thái)
 2. Thailand Bible Society (2023), Iu-Mien New, Ye^le^mi 1 (bằng tiếng Ưu Miền chữ Latinh)