Bước tới nội dung

Từ điển mở Wiktionary
Xem thêm: ยี่

Chữ Thái

[sửa]
U+0E22, ย
THAI CHARACTER YO YAK

[U+0E21]
Thai
[U+0E23]

Chuyển tự

[sửa]

Mô tả

[sửa]

(y)

 1. Chữ thứ 34 trong bảng chữ Thái, gọi là chữ yo yak (dạ-xoa).

Tiếng Akha

[sửa]
Latinh Y y
Miến
Thái

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(cần chuyển tự) (ya)

 1. Chữ cái thứ 34 trong bảng chữ Thái tiếng Akha.

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Bắc Thái

[sửa]
Lanna ᨿ
Thái

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(cần chuyển tự) (y)

 1. Chữ cái thứ 34 viết bằng chữ Thái tiếng Bắc Thái.
  ย้อน

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Wycliffe Thai Foundation and Wycliffe Bible Translators, Inc. (2017), พระคริสตธรรมคัมภีร ภาคพันธสัญญาใหม, มัทธิว 1 (bằng tiếng Bắc Thái)

Tiếng Bisu

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(y)

 1. Chữ cái thứ 20 viết bằng chữ Thái tiếng Bisu.
  ยูyumnhà

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Wycliffe Bible Translators, Inc. (2015), จี่วีดม้าม้า พระคัมภีร์ อางซื่อ บี่ซู่ ต่าง, มัทธิว 1 (bằng tiếng Bisu)

Tiếng Bru

[sửa]
Latinh Y y
Lào
Thái

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(cần chuyển tự) (y)

 1. Chữ cái thứ 34 trong bảng chữ Thái tiếng Bru.
  yailây nhiễm

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Carolyn P. & John D. Miller (2017) Bru - English - Vietnamese - Lao Dictionary, SIL International, tr. 757

Tiếng Isan

[sửa]
Thái
Lanna ᨿ

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(y/ny)

 1. Chữ cái thứ 34 trong bảng chữ Thái tiếng Isan.
  ย่างyaangđi bộ

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Aakanee (2018) Isaan—English Dictionary / อีสาน—อังกฤษ

Tiếng Khmer Surin

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(y)

 1. Chữ cái thứ 19 trong bảng chữ Thái tiếng Khmer Surin.
  พูํphūychăn, mền

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Thongluang Boonprom (1994) Thai-Northern Khmer-Cambodian-English Dictionary [พจนานุกรม ภาษาไทย-เขมรถิ่นไทย-เขมรกัมพูขา-อังฦษ]

Tiếng Kuy

[sửa]
Thái
Khmer
Lào

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(y)

 1. Chữ cái thứ 16 trong bảng chữ Thái tiếng Kuy.
  เฉีceīwhai mươi

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Lawa Đông

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(cần chuyển tự) (y)

 1. Chữ cái thứ 17 trong bảng chữ Thái tiếng Lawa Đông.
  วกyuaknâng lên

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Lawa Tây

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(cần chuyển tự) (y)

 1. Chữ cái thứ 17 trong bảng chữ Thái tiếng Lawa Tây.
  เตีtiahoa

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Lự

[sửa]
Tày Lự (y)
Thái
Lanna ᨿ

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(y)

 1. Chữ cái thứ 34 trong bảng chữ Thái tiếng Lự.
  (ey)kho thóc

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Nyah Kur

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(y)

 1. Chữ cái thứ 17 viết bằng chữ Thái tiếng Nyah Kur.
  องyooang già

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Theraphan L. Thongkum (1984) Nyah Kur (Chao Bon)-Thai-English Dictionary, Chulalongkorn University Printing House, →ISBN

Tiếng Pali

[sửa]

Chữ viết khác

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ya)

 1. Phụ âm thứ 26 trong tiếng Pali, viết bằng chữ Thái.
  กนyakanagan

Xem thêm

[sửa]

Đại từ

[sửa]

(ya)

 1. Đại từ tân ngữ: người đó, ai

Đại từ

[sửa]

(ya) gt

 1. Đại từ tân ngữ: đó, nó, ấy,...

Danh từ

[sửa]

 

 1. Chữ Pali 'y'.

Tiếng Phạn

[sửa]

Chữ viết khác

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ya)

 1. Phụ âm thứ 34 trong tiếng Phạn, viết bằng chữ Thái.
  าจกयाचक (caka)người ăn mày

Xem thêm

[sửa]

Danh từ

[sửa]

(ya) thân từ

 1. (thơ) Thơ bacchius (thơ tam tiết 2 thanh bằng).
 2. Danh tiếng.
 3. Xe ngựa.
 4. Ánh sáng.
 5. Hành động ngăn trở, cầm giữ,...
 6. Hành động tham gia, gia nhập,...

Tham khảo

[sửa]
 1. Sanskrit Bible (2023), สตฺยเวท:ฯ, มถิ: 1 (bằng tiếng Phạn)

Tiếng Phu Thái

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(y)

 1. Chữ cái thứ 34 trong bảng chữ Thái tiếng Phu Thái.
  yengsơn dương

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณค่าของภาษาผู้ไท, 2019

Tiếng Pwo Bắc

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ya)

 1. Chữ cái thứ 20 viết bằng chữ Thái tiếng Pwo Bắc.
  ชูวาyochūwāGiô-suê

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Thailand Bible Society (2023), Northern Pwo Karen Thai Bible, โยชูวา 1 (bằng tiếng Pwo Bắc)

Tiếng Pwo Đông

[sửa]
Miến
Thái

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(ya)

 1. Chữ cái thứ 20 viết bằng chữ Thái tiếng Pwo Đông.
  ย่5

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Saek

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(cần chuyển tự) (y)

 1. Chữ cái thứ 34 trong bảng chữ Thái tiếng Saek.
  รอraawytrăm

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Tay Dọ

[sửa]
Việt Y y
Thái

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(cần chuyển tự) (y)

 1. Chữ cái thứ 31 trong bảng chữ Thái tiếng Tay Dọ.

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Thái

[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Thai" lang="th">ย</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Thai">ย</span>” bên trên.

Wikipedia tiếng Thái có bài viết về:

Cách phát âm

[sửa]
Chính tả
y
Âm vị
ยอ
y ɒ
ยอ ยัก
y ɒ    y ạ k
Chuyển tựPaiboonyɔɔyɔɔ yák
Viện Hoàng giayoyo yak
(Tiêu chuẩn) IPA(ghi chú)/jɔː˧/(V)/jɔː˧.jak̚˦˥/(V)
Từ đồng âm

Chữ cái

[sửa]

(yɔɔ)

 1. Chữ cái thứ 34 trong bảng chữ Thái, gọi là chữ ย ยักษ์.
  yaathuốc

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Từ điển Thái Việt
 2. Jean Baptiste Pallegoix, Jean Luis Vey, William J. Gedney (1896) Sariphot phāsā Thai/Dictionnaire Siamois Franc̜ais Anglais/Siamese French English dictionary, Bangkok: Imprimerie de la Mission Catholique, tr. 194

Tiếng Thái Tống

[sửa]
Thái Việt
Thái

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(yo)

 1. Chữ cái thứ 15 thanh cao viết bằng chữ Thái tiếng Thái Tống.

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Thavưng

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(cần chuyển tự) (y)

 1. Chữ cái thứ 34 trong bảng chữ Thái tiếng Thavưng.
  เพีpiiangrơm

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Ugong

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(cần chuyển tự) (y)

 1. Chữ Thái thể hiện âm /j/ trong tiếng Ugong.
  เํyongáo sơ mi

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Ưu Miền

[sửa]
Latinh Y y
Thái

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(y)

 1. Chữ cái thứ 33 trong bảng chữ Thái tiếng Ưu Miền.
  ​เล​มีYe^le^miGiê-rê-mi

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Thailand Bible Society (2023), Iu-Mien Thai, เย​เล​มี 1 (bằng tiếng Ưu Miền chữ Thái)
 2. Thailand Bible Society (2023), Iu-Mien New, Ye^le^mi 1 (bằng tiếng Ưu Miền chữ Latinh)