Bước tới nội dung

Từ điển mở Wiktionary
Xem thêm: ว.

Chữ Thái

[sửa]

U+0E27, ว
THAI CHARACTER WO WAEN

[U+0E26]
Thai
[U+0E28]

Chuyển tự

[sửa]

Mô tả

[sửa]

(w)

 1. Chữ thứ 37 trong bảng chữ Thái, gọi là chữ wo wẻn (nhẫn).

Tiếng Akha

[sửa]
Latinh W w
Miến
Thái

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(wa)

 1. Chữ cái thứ 37 trong bảng chữ Thái tiếng Akha.

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Bắc Thái

[sửa]
Lanna
Thái

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(w)

 1. Chữ cái thứ 37 viết bằng chữ Thái tiếng Bắc Thái.
  ว่ᩅ᩵ᩤđó

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Wycliffe Thai Foundation and Wycliffe Bible Translators, Inc. (2017), พระคริสตธรรมคัมภีร ภาคพันธสัญญาใหม, มัทธิว 1 (bằng tiếng Bắc Thái)

Tiếng Bisu

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(w)

 1. Chữ cái thứ 22 viết bằng chữ Thái tiếng Bisu.
  ว่lợn, heo

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Wycliffe Bible Translators, Inc. (2015), จี่วีดม้าม้า พระคัมภีร์ อางซื่อ บี่ซู่ ต่าง, มัทธิว 1 (bằng tiếng Bisu)

Tiếng Bru

[sửa]
Latinh V v
Lào
Thái

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(v)

 1. Chữ cái thứ 37 trong bảng chữ Thái tiếng Bru.
  านvanvặn

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Carolyn P. & John D. Miller (2017) Bru - English - Vietnamese - Lao Dictionary, SIL International, tr. 751

Tiếng Chong

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(w)

 1. Chữ Thái thể hiện âm /w/ trong tiếng Chong.
  wakhỉ

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Isan

[sửa]
Thái
Lanna

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(w)

 1. Chữ cái thứ 37 trong bảng chữ Thái tiếng Isan.
  ว้bệnh dại

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Aakanee (2018) Isaan—English Dictionary / อีสาน—อังกฤษ

Tiếng Khmer Surin

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(w)

 1. Chữ cái thứ 22 trong bảng chữ Thái tiếng Khmer Surin.
  puuangtrứng

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Thongluang Boonprom (1994) Thai-Northern Khmer-Cambodian-English Dictionary [พจนานุกรม ภาษาไทย-เขมรถิ่นไทย-เขมรกัมพูขา-อังฦษ]

Tiếng Kuy

[sửa]
Thái
Khmer
Lào

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(w)

 1. Chữ cái thứ 19 trong bảng chữ Thái tiếng Kuy.
  muymột

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Lawa Đông

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(w)

 1. Chữ cái thứ 20 trong bảng chữ Thái tiếng Lawa Đông.
  waequần dài

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Lawa Tây

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(w)

 1. Chữ cái thứ 20 trong bảng chữ Thái tiếng Lawa Tây.
  วือกwueakcon sâu

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Lự

[sửa]
Tày Lự (v)
Thái
Lanna

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(v)

 1. Chữ cái thứ 39 trong bảng chữ Thái tiếng Lự.
  วั (vn)ngày

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Nam Thái

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(w)

 1. Chữ cái thứ 37 trong bảng chữ Thái tiếng Nam Thái.
  หลาkể chuyện

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Nyah Kur

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(w)

 1. Chữ cái thứ 20 viết bằng chữ Thái tiếng Nyah Kur.
  วัก่wàktreo

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Theraphan L. Thongkum (1984) Nyah Kur (Chao Bon)-Thai-English Dictionary, Chulalongkorn University Printing House, →ISBN

Tiếng Palaung Ruching

[sửa]
Miến
Thái

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(u)

 1. Chữ cái thứ 22 viết bằng chữ Thái tiếng Palaung Ruching.
  ดอ โฆSáng thế ký

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Wycliffe Bible Translators, Inc. (2021), บับ เฌาพรา อี บรีม บอ อี กามาย - รูจีง ดาอาง, ดอ โฆว 1 (bằng tiếng Palaung Ruching)

Tiếng Pali

[sửa]

Chữ viết khác

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(va)

 1. Phụ âm thứ 29 trong tiếng Pali, viết bằng chữ Thái.
  vanarừng

Trợ từ

[sửa]
 1. Như, như là.
 2. Thậm chí.

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Phạn

[sửa]

Chữ viết khác

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(va)

 1. Phụ âm thứ 37 trong tiếng Phạn, viết bằng chữ Thái.
  าตवा (ta)gió

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Sanskrit Bible (2023), สตฺยเวท:ฯ, มถิ: 1 (bằng tiếng Phạn)

Tiếng Phu Thái

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(w)

 1. Chữ cái thứ 37 trong bảng chữ Thái tiếng Phu Thái.
  แห้răng nanh

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณค่าของภาษาผู้ไท, 2019

Tiếng Pwo Bắc

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(wa)

 1. Chữ cái thứ 23 viết bằng chữ Thái tiếng Pwo Bắc.
  เกล้​ท​ซ้ะวี่Dân số ký

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Thailand Bible Society (2023), Northern Pwo Karen Thai Bible, เกล้​ท​ซ้ะวี่ง 1 (bằng tiếng Pwo Bắc)

Tiếng Pwo Đông

[sửa]
Miến
Thái

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(wa)

 1. Chữ cái thứ 23 viết bằng chữ Thái tiếng Pwo Đông.
  ว๊ဝးtre

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Saek

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(w)

 1. Chữ cái thứ 37 trong bảng chữ Thái tiếng Saek.
  ซ๊าsaaohai mươi

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Tay Dọ

[sửa]
Việt V v
Thái

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(v)

 1. Chữ cái thứ 34 trong bảng chữ Thái tiếng Tay Dọ.

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Thái

[sửa]

Cảnh báo: Tên hiển thị “<span class="Thai" lang="th">ว</span>” ghi đè tên hiển thị “<span class="Thai">ว</span>” bên trên.

Wikipedia tiếng Thái có bài viết về:

Cách phát âm

[sửa]
Chính tả
w
Âm vị
วอ
w ɒ
วอ แหฺวน
w ɒ    æ h ̥ w n
Chuyển tựPaiboonwɔɔwɔɔ wɛ̌ɛn
Viện Hoàng giawowo waen
(Tiêu chuẩn) IPA(ghi chú)/wɔː˧/(V)/wɔː˧.wɛːn˩˩˦/(V)
Từ đồng âm

Chữ cái

[sửa]

(wɔɔ)

 1. Chữ cái thứ 37 trong bảng chữ Thái, gọi là chữ ว แหวน (wá hwɛ̌ɛn).
  wainhanh, lẹ, mau

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Từ điển Thái Việt
 2. Jean Baptiste Pallegoix, Jean Luis Vey, William J. Gedney (1896) Sariphot phāsā Thai/Dictionnaire Siamois Franc̜ais Anglais/Siamese French English dictionary, Bangkok: Imprimerie de la Mission Catholique, tr. 1095

Tiếng Thái Tống

[sửa]
Thái Việt
Thái

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(wo)

 1. Chữ cái thứ 17 thanh cao viết bằng chữ Thái tiếng Thái Tống.

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Thavưng

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(w)

 1. Chữ cái thứ 36 trong bảng chữ Thái tiếng Thavưng.
  โซtaotao

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Ugong

[sửa]

Cách phát âm

[sửa]

Chữ cái

[sửa]

(w)

 1. Chữ Thái thể hiện âm /w/ trong tiếng Ugong.
  วั๋ngcon gấu

Xem thêm

[sửa]

Tiếng Ưu Miền

[sửa]
Latinh U u
Thái

Chữ cái

[sửa]

(u)

 1. Chữ cái thứ 36 trong bảng chữ Thái tiếng Ưu Miền.
  ยิ​ดาYiu^ndaaGiu-đe

Xem thêm

[sửa]

Tham khảo

[sửa]
 1. Thailand Bible Society (2023), Iu-Mien Thai, ยิว​ดา 1 (bằng tiếng Ưu Miền chữ Thái)
 2. Thailand Bible Society (2023), Iu-Mien New, Yiu^ndaa 1 (bằng tiếng Ưu Miền chữ Latinh)