gross

Từ điển mở Wiktionary
Xem thêm: groß

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈɡroʊs/
Hoa Kỳ

Từ nguyên[sửa]

Từ tiếng Pháp cổ gros, từ tiếng Latinh grossus.

Danh từ[sửa]

gross (số nhiều gross hoặc grosses) /ˈɡroʊs/

 1. Mười hai , gốt.
  great gross — 144 tá

Thành ngữ[sửa]

Đồng nghĩa[sửa]

Tính từ[sửa]

gross (so sánh hơn grosser, so sánh nhất grossest) /ˈɡroʊs/

 1. To béo, phì nộm, béo phị (người).
  gross habit of body — thân hình to béo phì nộm
 2. Thôbéo ngậy (thức ăn).
  a gross feeder — người thích những món ăn thô và béo ngậy; cây ăn tốn màu
 3. Nặng, khó ngửi (mùi).
 4. Thô tục, tục tĩu, bẩn tưởi, gớm guốc.
  gross language — lối ăn nói tục tĩu
 5. Thô bạo, trắng trợn; hiển nhiên, sờ sờ.
  a gross injustice — sự bất công thô bạo
  a gross mistake — một lỗi lầm hiển nhiên
 6. Không tinh, không thính (giác quan...); không sành, thô thiển.
 7. Rậm rạp, um tùm (cây cối).
 8. Toàn bộ, tổng.
  gross value — tổng giá trị

Trái nghĩa[sửa]

thô bạo
toàn bộ

Ngoại động từ[sửa]

gross ngoại động từ /ˈɡroʊs/

 1. (Từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Thu nhập tổng số; ăn khách.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]