leave

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

leave /ˈliv/

 1. Sự cho phép.
  by your leave — xin phép ông, xin phép anh
  to ask leave — xin phép
  to get leave — được phép
  to give leave — cho phép
  to refuse leave — từ chối không cho phép
  without a "by (with) your leave " — không thèm xin phép
 2. Sự được phép nghỉ.
  to be on leave — nghỉ phép
  leave of absence — phép nghỉ; thời gian nghỉ có phép
  absent without leave — (quân sự) nghỉ không phép
 3. Sự cáo từ, sự cáo biệt.
  to take leave — cáo từ

Thành ngữ[sửa]

 • to take French leave: Xem French
 • to take leave of one's senses: Xem Sense

Ngoại động từ[sửa]

leave ngoại động từ /ˈliv/

 1. Để lại, bỏ lại, bỏ quên.
 2. Để lại (sau khi chết), di tặng.
  our ancestors left us a great cultural legacy — cha ông chúng ta để lại một gia tài văn hoá lớn
 3. Để, để mặc, để tuỳ.
  leave it at that — (thông tục) thôi cứ để mặc thế
  to leave something to somebody to decide — để tuỳ ai quyết định cái gì
  leave him to himself — cứ để mặc nó
 4. Bỏ đi, rời đi, lên đường đi.
  to leave Hanoi for Moscow — rời Hà nội đi Mát-xcơ-va
 5. Bỏ (trường... ); thôi (việc).
  to leave school — thôi học; bỏ trường

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

leave nội động từ /ˈliv/

 1. Bỏ đi, rời đi.
  the train leaves at 4 p.m. — xe lửa đi vào lúc 4 giờ chiều
 2. Ngừng, thôi, nghỉ.

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]