present

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈprɛ.zᵊnt/

Tính từ[sửa]

present /ˈprɛ.zᵊnt/

 1. Có mặt, hiện diện.
  to be present at... — có mặt ở...
  to be present to the mind — hiện ra trong trí
 2. Hiện nay, hiện tại, hiện thời, nay, này.
  present boundaries — đường ranh giới hiện tại
  the present volume — cuốn sách này
 3. (Ngôn ngữ học) Hiện tại.
  present tense — thời hiện tại
 4. (Từ cổ,nghĩa cổ) Sẵn sàng, sẵn sàng giúp đỡ.
  a very present help in trouble — sự giúp đỡ hết sức sẵn sàng trong lúc bối rối khó khăn

Danh từ[sửa]

present /ˈprɛ.zᵊnt/

 1. Hiện tại, hiện thời, hiện giờ, hiện nay, lúc này, bây giờ.
  at present — hiện tại, bây giờ, lúc này
  for the present — trong lúc này, hiện giờ
 2. (Pháp lý) ; (đùa cợt) tài liệu này, tư liệu này.
  by these presents — do những tài liệu này
 3. (Ngôn ngữ học) Thời hiện tại.

Danh từ[sửa]

present /ˈprɛ.zᵊnt/

 1. Quà biếu, đồ tặng, tặng phẩm.
  to make somebody a present of something — biếu ai cái gì, tặng ai cái gì

Danh từ[sửa]

present /ˈprɛ.zᵊnt/

 1. Tư thế giơ súng ngắm.
 2. Tư thế bồng súng chào.

Ngoại động từ[sửa]

present ngoại động từ /pri'zent/

 1. Đưa ra, bày ra, lộ ra, giơ ra, phô ra.
  the case presents some difficulty — trường hợp này lộ ra một số khó khăn
 2. Đưa, trình, nộp, dâng.
  to present the credentials — trình quốc thư
  to present a petition — đưa một bản kiến nghị
  to present a cheque for payment — nộp séc để lĩnh tiền
 3. Bày tỏ, trình bày, biểu thị.
  to present the question very clearly — trình bày vấn đề một cách rất rõ ràng
 4. (Máy tính) Trình diễn.
 5. Trình diễn (một vở kịch); cho (diễn viên) ra mắt.
  to present oneself — trình diện; dự thi; nảy sinh, xuất hiện, bộc lộ ra
  to present oneself before the jury — trình diện trước ban giám khảo
  the idea presents itself to my mind — ý nghĩ nảy ra trong trí óc tôi
 6. Giới thiệu (ai với ai); đưa (ai) vào yết kiến, đưa (ai) vào bệ kiến (vua... ).
  to be presented at court — được đưa vào chầu, được đưa vào yết kiến vua
 7. (Tôn giáo) Tiến cử (thầy tu với giám mục để cai quản xứ đạo).
 8. Biếu tặng (ai cái gì).
 9. (Quân sự) Giơ (súng) ngắm.
 10. (Quân sự) Bồng (súng) chào.
  to present arms — bồng súng chào

Từ dẫn xuất[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]