punch

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈpəntʃ/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

punch /ˈpəntʃ/

 1. đấm, thoi, thụi.
  a punch on the head — cú đấm vào đầu
 2. (Thông tục) Sức mạnh, lực; đà.

Thành ngữ[sửa]

 • to pull one's punches: Xem Pull

Ngoại động từ[sửa]

punch ngoại động từ /ˈpəntʃ/

 1. Đấm, thoi, thụi.

Chia động từ[sửa]

Danh từ[sửa]

punch ((từ hiếm, nghĩa hiếm) (cũng) puncheon) /ˈpəntʃ/

 1. Cái giùi, máy giùi; kìm bấm (vé tàu); cái nhổ đinh, cái đóng đinh.
 2. Máy khoan.
 3. Máy rập dấu, máy đột rập.

Ngoại động từ[sửa]

punch ngoại động từ /ˈpəntʃ/

 1. Giùi lỗ (miếng da, giấy, tôn... bằng cái giùi); bấm (vé tàu... bằng kìm bấm).
 2. Khoan (lỗ bằng máy khoan).
 3. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Thúc (trâu, bò... ) bằng giấy đầu nhọn.
 4. Chọc, thúc bằng gậy.

Thành ngữ[sửa]

 • to punch in: Đóng (đinh) vào.
 • to punch out: Nhổ (đinh) ra.
 • punch above one's weight: làm một cái gì đó quá tầm của mình.

Chia động từ[sửa]

Danh từ[sửa]

punch /ˈpəntʃ/

 1. Rượu pân (rượu mạnh pha nước nóng, đường, sữa, chanh).
 2. Bát rượu pân.
 3. Tiệc rượu pân.

Danh từ[sửa]

punch /ˈpəntʃ/

 1. Ngựa thồ mập lùn ((cũng) Suffork punch).
 2. Vật béo lùn, vật to lùn.
 3. (Punch) Pân (nhân vật chính trong vở múa rối Pân và Giu-đi).

Thành ngữ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

punch

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
punch
/pɔ̃ʃ/
punchs
/pɔ̃ʃ/

punch /pɔ̃ʃ/

 1. Rượu pân.
 2. (Thể dục thể thao) Quả đấm quyết định.
  Avoir du punch — có quả đấm quyết định
 3. (Thể thao) Sức nước rút (để chạy nước rút khi gần tới đích).
 4. (Thân mật) Tính năng động.

Tham khảo[sửa]

Tham khảo[sửa]