shadow

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

shadow

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈʃæ.ˌdoʊ/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

shadow /ˈʃæ.ˌdoʊ/

 1. Bóng, bóng tối, bóng râm, bóng mát.
  to sit in the shadow — ngồi dưới bóng mát
  the shadows of night — bóng đêm
 2. Bóng (của bức tranh); chỗ tối (trong gian phòng... ).
 3. Hình bóng; (bóng) bạn nối khố, bạn thân, người theo sát như hình với bóng, người đi theo không rời bước.
 4. Điểm báo trước.
 5. Dấu vết, chút, gợn.
  without a shadow of doubt — không một chút nghi ngờ
 6. Bóng, vật vô hình.
  to catch at shadows; to run after a shadow — bắt bóng, theo đuổi một vật vô hình;
  to throw away the substance for the shadow — thả mồi bắt bóng
 7. Sự tối tăm.
  to live in the shadow — sống trong cảnh tối tăm
 8. Sự che chở, sự bảo vệ.
  under the shadow of the Almighty — dưới sự che chở của thượng đế

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

shadow ngoại động từ /ˈʃæ.ˌdoʊ/

 1. (Thơ ca) Che, che bóng.
 2. Làm tối sầm, làm sa sầm.
 3. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Đánh bóng (bức tranh).
 4. (Thường + forth) báo điểm trước, làm mờ hiện ra.
 5. Theo dõi, .
  to shadow a suspicious character — theo dõi một người khả nghi

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)