Ł

Từ điển mở Wiktionary

Chữ Latinh[sửa]


Ł U+0141, Ł
LATIN CAPITAL LETTER L WITH STROKE
ŀ
[U+0140]
Latin Extended-A ł
[U+0142]

Mô tả[sửa]

Đồng nghĩa[sửa]

 • Chữ in thường ł

Xem thêm[sửa]

Tiếng Belarus[sửa]

Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

Ł

 1. Chữ cái thứ 14 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Latinh (Łacinka) của tiếng Belarus, tương ứng với Л (L) trong bảng chữ cái Kirin.
  ŁeanidЛеанідhọ Leanid, Leonid, Leonidas

Đồng nghĩa[sửa]

 • Chữ in thường ł
 • Chữ Kirin tương đương Л

Tham khảo[sửa]

 1. Bản sao đã lưu trữ, BELARUSIAN "Lacinka"[1] (bằng tiếng Anh), 2007, bản gốc [2] lưu trữ 2007-04-11, truy cập 2022-12-15

Tiếng Ba Lan[sửa]

Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Cách phát âm[sửa]

 • (phổ biến lúc trước, phương ngữ đông) IPA: /ɛɫ/
 • (tên chữ cái) IPA: /ɛw/

Chữ cái[sửa]

Ł

 1. Chữ cái thứ 16 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái tiếng Ba Lan, tên là chữ .
  Łabasông Elbe

Đồng nghĩa[sửa]

 • Chữ in thường ł

Tham khảo[sửa]

 1. Kazimierz Nitsch (Bản mẫu:rfdate) Dlaczego nosowe o oznaczamy przez ą?, Język Polski

Tiếng Bella Coola[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

Ł

 1. Chữ cái thứ 11 viết hoa trong bảng chữ cái Mỹ, tương ứng với lh trong bảng chữ cái ứng dụng.
  ŁqƯớt

Đồng nghĩa[sửa]

 • Chữ in thường ł

Tiếng Cowlitz[sửa]

Chữ cái[sửa]

Ł

 1. Chữ cái NAPA dạng viết hoa biểu thị phụ âm lưỡi xát vô thanh trong tiếng Cowlitz.
  Łuqałmặt trăng, mặt trời

Đồng nghĩa[sửa]

 • Chữ in thường ł

Tham khảo[sửa]

 1. Marvin Dale Kinkade (2004) Cowlitz Dictionary And Grammatical Sketch, Missoula: University of Montana Press, →ISBN, tr. 219–224

Tiếng Dahalo[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

Ł

 1. Chữ cái Latinh viết hoa biểu thị phụ âm vòm xát cạnh [ʎ̥] trong tiếng Dahalo.
  ŁAABULÁ CÂY

Đồng nghĩa[sửa]

 • Chữ in thường ł

Tiếng Denesuline[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

Ł

 1. Chữ cái thứ 21 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Latinh tiếng Denesuline.
  Łuedałtí Zátháng Mười

Đồng nghĩa[sửa]

 • Chữ in thường ł
 • Chữ âm tiết Dene tương đương

Tham khảo[sửa]

 1. Creating Futures (2012) Chipewyan Dictionary (bằng tiếng Anh), South Slave Divisional Education Council, →ISBN, tr. 12

Tiếng Dogrib[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

Ł

 1. Chữ cái thứ 21 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Latinh tiếng Dogrib.
  Łiwedats'ehtèe Zaàtháng Chín

Đồng nghĩa[sửa]

 • Chữ in thường ł

Tham khảo[sửa]

 1. Dogrib Divisional Board of Education (1996) Tłı̨chǫ Yatıì Enı̨htł’è - A Dogrib Dictionary, tr. iv

Tiếng Hạ Sorb[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

Ł

 1. Chữ cái dạng viết hoa trong bộ chữ tiếng Hạ Sorb.
  Łužyska Nysasông Lusatian Neisse

Đồng nghĩa[sửa]

 • Chữ in thường ł

Tham khảo[sửa]

 1. Jana Šołćina, Edward Wornar (2000) Obersorbisch im Selbststudium, Hornjoserbšćina za samostudij (bằng tiếng Đức), Bautzen, →ISBN, tr. 12–15

Tiếng Inupiaq[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

Ł

 1. Chữ cái thứ 10 ở dạng viết hoa trong 2 bảng chữ cái Iñpiatun và Uummarmiutun, tên là chữ ła.
  KAVIIŁIKNỖI KHÁT KHAO
 2. Chữ cái thứ 9 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái Bán đảo Seward, tên là chữ ła.

Đồng nghĩa[sửa]

 • Chữ in thường ł

Tham khảo[sửa]

 1. Wolf A. Seiler (2012) Iñpiatun Eskimo Dictionary (bằng tiếng Anh), SIL International, →ISSN, tr. 142

Tiếng Kaszëb[sửa]

Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

Ł

 1. Chữ cái thứ 17 ở dạng viết hoa trong bảng chữ cái tiếng Kaszëb, tên là chữ éł.
  ŁDAWSKÔMOLDOVA

Đồng nghĩa[sửa]

 • Chữ in hoa ł

Tham khảo[sửa]

 1. Eugeniusz Gòłąbk (1997) Wkôzë kaszëbsczégò pisënkù, Gduńsk: Oficyna Czec, →ISBN, tr. 25

Tiếng Navajo[sửa]

Chữ cái[sửa]

Ł

 1. Chữ cái viết hoa biểu thị phụ âm xát chân răng vô thanh /ɬ/.
  ÁŁAHCÙNG NHAU

Đồng nghĩa[sửa]

 • Chữ in thường ł

Tham khảo[sửa]

 1. Spolsky, Bernard (2009) Language Management, Cambridge University Press, →ISBN, tr. 86

Tiếng Thượng Sorb[sửa]

Wikipedia tiếng Việt có bài viết về:

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

Ł

 1. Chữ cái dạng viết hoa trong bộ chữ tiếng Thượng Sorb.
  Łužiska Nysasông Lusatian Neisse

Đồng nghĩa[sửa]

 • Chữ in thường ł

Tham khảo[sửa]

 1. Jana Šołćina, Edward Wornar (2000) Obersorbisch im Selbststudium, Hornjoserbšćina za samostudij (bằng tiếng Đức), Bautzen, →ISBN, tr. 12–15

Tiếng Wymysorys[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Chữ cái[sửa]

Ł

 1. Chữ cái thứ 15 ở dạng viết hoa trong bộ chữ Latinh tiếng Wymysorys.
  Łiwertthị trấn Kęty

Đồng nghĩa[sửa]

 • Chữ in thường ł

Tham khảo[sửa]

 1. Alexander Andrason & Tymoteusz Król (2016) A Grammar of Wymysorys (bằng tiếng Anh), Duke University: Slavic and East European Language Resource Center – SEELRC, tr. 23