Bước tới nội dung

Phụ lục:Chữ Latinh

Từ điển mở Wiktionary

Phụ lục này giải thích các ký tự viết bằng chữ Latinh.

Ngôn ngữ viết bằng
Không tìm thấy thể loại chữ Latinh

Mục chữ La Mã hoặc bảng chữ cái La Mã là mục được sử dụng ở Vương quốc Anh cho những gì được biết đến ở Hoa Kỳ là chữ viết Latinh hoặc bảng chữ cái Latinh.

Không được nhầm lẫn với một phông chữ roman (chưa được in hoa), có các dạng chữ thẳng đứng thông thường, trái ngược với các phông chữ viết tay, nghiêng hơn.

Chữ cái[sửa]

Bảng chữ cái Latinh cơ bản của ISO gồm 26 chữ cái in hoa (ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ) và 26 phiên bản in thường của các chữ cái giống nhau (abcdefghijklmnopqrstuvwxyz), dẫn đến các cặp sau:

Các biến thể chữ cái[sửa]

Hai hoặc nhiều chữ có thể được nối với nhau bằng ký tự đơn, tạo thành các chữ ghép. (v.d.: chữ ae nối với nhau tạo thành chữ æ) Cuối cùng, dấu phụ có thể được thêm vào chữ cái hoặc chữ ghép. (ví dụ, một dấu sắc có thể được thêm vào chữ o, tạo thành chữ ó)

Dấu câu[sửa]

Chữ Latinh bao gồm nhiều dấu câu.

 • dấu chấm: .
 • dấu chấm than: !
 • dấu chấm hỏi: ?
 • interrobang:
 • dấu phẩy: ,
 • dấu hai chấm: :
 • dấu chấm phẩy: ;
 • dấu cách:  
 • dấu gạch chéo: /
 • dấu ngoặc tròn: (, )
 • dấu ngoặc vuông: [, ]
 • dấu ngoặc nhọn: {, }

Chữ số La Mã[sửa]

Phụ lục chính: Chữ số La Mã

Trong nhiều ngôn ngữ, có thể sử dụng một số chữ cái của hệ thống chữ Latinh làm số. Những chữ cái này được gọi là chữ số La Mã.

Bảng chữ cái[sửa]

Có nhiều bảng chữ cái viết bằng chữ Latinh trong các ngôn ngữ khác nhau.