case

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

case /ˈkeɪs/

 1. Trường hợp, cảnh ngộ, hoàn cảnh, tình thế.
  in his case — trong trường hợp của hắn ta
  to be in a sad case — ở trong một hoàn cảnh đáng buồn
 2. (Y học) Trường hợp, ca.
  the worst cases were sent to the hospital — các ca nặng đã được gửi đến bệnh viện
  lying-down case — trường hợp phải nằm
  walking case — trường hợp nhẹ có thể đi được
  test case — ca kiểm thử
 3. Vụ; việc kiện, việc thưa kiện, kiện, việc tố tụng.
  to win one's case — được kiện
 4. (Ngôn ngữ học) Cách.

Thành ngữ[sửa]

Danh từ[sửa]

case /ˈkeɪs/

 1. Hộp, hòm, ngăn, túi, vỏ (đồng hồ).
 2. (Ngành in) Hộp chữ in (có từng ngăn).

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

case ngoại động từ /ˈkeɪs/

 1. Bao, bọc.
 2. Bỏ vào hòm, bỏ vào bao, bỏ vào túi, bỏ vào bọc.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

case

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
case
/kaz/
cases
/kaz/

case gc /kaz/

 1. Túp lều.
 2. Hộc, ngăn, ô.
  Case de pupitre d’écolier — hộc bàn học sinh
  les cases de léchiquier — ô bàn cờ
  avoir une case vide; avoir une case en moins — kém trí khôn; đần độn

Tham khảo[sửa]