Bước tới nội dung

commune

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /kə.ˈmjuːn/

Danh từ[sửa]

commune /kə.ˈmjuːn/

 1. .
 2. Công xã.
  the Commune of Paris — công xã Pa-ri

Nội động từ[sửa]

commune nội động từ /kə.ˈmjuːn/

 1. Đàm luận; nói chuyện thân mật.
  friends commune together — bạn bè nói chuyện thân mật với nhau
 2. Gần gụi, thân thiết, cảm thông.
  to commune with nature — gần gụi với thiên nhiên
 3. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (tôn giáo) chịu lễ ban thánh thể.

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Tính từ[sửa]

  Số ít Số nhiều
Giống đực commune
/kɔ.myn/
communes
/kɔ.myn/
Giống cái commune
/kɔ.myn/
communes
/kɔ.myn/

commune /kɔ.myn/

 1. Chung, công, công cộng.
  Intérêts communs — quyền lợi chung
  Terres communes — đất công
  Puits commun — giếng công cộng
  Le plus petit commun multiple — (toán học) bội số chung nhỏ nhất
 2. Giống.
  Paysage qui n'a rien de commun avec.. — phong cảnh không có gì giống với...
 3. Thông thường, thường thấy.
  Force peu commune — sức mạnh thường ít thấy
 4. Tầm thường.
  Manières communes — cử chỉ tầm thường
  D'un commun accord — xem accord.
  lieu commun — điều sáo
  nom commun — danh từ chung
  sens commun — xem sens

Trái nghĩa[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
commune
/kɔ.myn/
communes
/kɔ.myn/

commune /kɔ.myn/

 1. Hạng tầm thường.
  Hors du commun — ngoài hạng tầm thường, đặc biệt
 2. (Từ cũ, nghĩa cũ) Đại đa số; quần chúng.
  Le commun des hommes — đại đa số người ta
 3. (Số nhiều) Nhà dưới, nhà phụ (như bếp, chỗ người làm ở, nhà xe... ).
  en commun — chung
  Mettre ses ressources en commun — đưa tài sản để chung

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
commune
/kɔ.myn/
communes
/kɔ.myn/

commune gc /kɔ.myn/

 1. .
 2. Công xã.
  Commune de Paris — Công xã Pari
  Commune populaire — công xã nhân dân (ở Trung Quốc)
  Chambre des communes — Hạ nghị viện (Anh)

Tham khảo[sửa]

Tham khảo[sửa]