ice

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

ice /ˈɑɪs/

 1. Băng nước đá.
 2. Kem.
 3. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (từ lóng) kim cương.
 4. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Thái độ trịnh trọng lạnh lùng.
 5. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (từ lóng) tiền đấm mõm cho cảnh sát (của bọn buôn lậu)
 6. tiền đút lót cho chủ rạp hát (để được phân phối nhiều vé hơn).

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

ice ngoại động từ /ˈɑɪs/

 1. Làm đóng băng, làm đông lại.
 2. Phủ băng.
 3. Ướp nước đá, ướp lạnh (rượu... ).
 4. Phủ một lượt đường (mặt bánh).
 5. (Ca-na-da) Cho (một đội bóng gậy cong trên băng) ra đấu.

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

ice nội động từ ((thường) + up) /ˈɑɪs/

 1. Đóng băng.
 2. Bị phủ băng.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)