pay

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Ngoại động từ[sửa]

pay ngoại động từ paid /peid/ /ˈpeɪ/

 1. Trả (tiền lương... ); nộp, thanh toán.
  to high wages — trả lương cao
  to pay somebody — trả tiền ai
  to pay a sum — trả một số tiền
  to pay one's debt — trả nợ, thanh toán nợ
  to pay taxes — nộp thuế
 2. (Nghĩa bóng) Trả công, thưởng, đền đáp lại.
 3. Dành cho; đến (thăm... ); ngỏ (lời khen... ).
  to pay a visit — đến thăm
  to pay one's respects to someone — đến chào ai
  to pay someone a compliment — ngỏ lời khen ngợi, ca tụng ai
  to pay attention to — chú ý tới
 4. Cho (lãi... ), mang (lợi... ).
  it pays six per cent — món đó cho sáu phần trăm lãi

Nội động từ[sửa]

pay nội động từ /ˈpeɪ/

 1. Trả tiền.
 2. (+ for; nghĩa bóng) Phải trả giá đắt, phải chịu hậu quả.
  he shall pay for it — hắn sẽ phải trả giá đắt về việc đó
  you get what you pay for — tiền nào của đó
 3. Có lợi; mang lợi, sinh lợi.
  this concern does not pay — công việc kinh doanh chẳng lợi lộc gì

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

pay ngoại động từ /ˈpeɪ/

 1. Sơn, quét hắc ín.

Tham khảo[sửa]

Tiếng Nùng[sửa]

Động từ[sửa]

pay

 1. (Nùng Inh) đi.
  pay tẩn ròi?
  đi đâu?

Đồng nghĩa[sửa]

Tham khảo[sửa]