row

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

row /ˈroʊ/

 1. Hàng, dây.
  a row of trees — một hàng cây
  to sit in a row — ngồi thành hàng
 2. Dãy nhà phố.
 3. Hàng ghế (trong rạp hát... ).
  in the front row — ở hàng ghế đầu
 4. Hàng cây, luống (trong vườn).

Thành ngữ[sửa]

Danh từ[sửa]

row /ˈroʊ/

 1. Cuộc đi chơi thuyền.
  to go for a row on the river — đi chơi thuyền trên sông
 2. Sự chèo thuyền.

Ngoại động từ[sửa]

row ngoại động từ /ˈroʊ/

 1. Chèo (thuyền), chèo thuyền chở (hành khách qua sông... ).
  to row someone across the river — chèo thuyền chở ai sang sông
 2. Chèo đua với (ai).
 3. Được trang bị (bao nhiêu) mái chèo.
  a boat rowing eight oars — một cái thuyền được trang bị tám mái chèo

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

row nội động từ /ˈroʊ/

 1. Chèo thuyền.
 2. vị trí (nào) trong một đội bơi thuyền.
  to row 5 in the crew — ở vị trí thứ 5 trong đội bơi thuyền
  to row stroke in the crew — là người đứng lái trong đội bơi thuyền

Thành ngữ[sửa]

Danh từ[sửa]

row /ˈroʊ/

 1. (Thông tục) Sự om sòm, sự huyên náo.
  to kick up (make) a row — làm om lên
  what's the row? — việc gì mà om lên thế?
 2. Cuộc cãi lộn; cuộc đánh lộn.
  to have a row with someone — đánh lộn với ai
 3. Sự khiển trách, sự quở trách, sự mắng mỏ.
  to get into a row — bị khiển trách

Ngoại động từ[sửa]

row ngoại động từ /ˈroʊ/

 1. Khiển trách, quở trách, mắng mỏ (ai).

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

row nội động từ /ˈroʊ/

 1. Làm om sòm.
 2. Cãi nhau om sòm; đánh lộn (với ai... ).
  to row with someone — cãi nhau om sòm với ai; đánh lộn với ai

Tham khảo[sửa]

Tham khảo[sửa]