way

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

way (số nhiều ways)

 1. Đường, đường đi, lối đi.
  way in — lối vào
  way out — lối ra
  way through — lối đi qua
  a public way — con đường công cộng
  covered way — lối đi có mái che, nhà cầu
  permanent way — nền đường sắt (đã làm xong)
  to be on one's way to — trên đường đi tới
  on the way — dọc đường
  to be under way — đang đi, đang trên đường đi (nghĩa bóng) đang tiến hành
  to lose one's — lạc đường
  to find way home — tìm đường về nhà
  to block (stop) the way — ngăn (chặn, chắn) đường
  to clear the way — dọn đường; mở thông đường
  to make the best of one's way — đi thật nhanh
  to make way for — tránh đường cho, để cho qua
  to pave the way for — mở đường cho, chuẩn bị cho
  in the way — làm trở ngại, chặn lối, ngáng đường
  to be in someone's way — làm trở ngại ai, ngáng trở ai
  to get out of the way of someone — tránh khỏi đường đi của ai
  to stand in the way of someone — chặn đường (tiến lên) của ai
 2. Đoạn đường, quãng đường, khoảng cách.
  it's a long way from Hanoi — cách Hà nội rất xa
  to go a long way — đi xa
  to be still a long way off perfection — còn xa mới hoàn mỹ được
 3. Phía, phương, hướng, chiều.
  the right way — phía phải; (nghĩa bóng) con đường ngay, con đường đúng
  the wrong way — phía trái; (nghĩa bóng) con đường sai lầm
  which way is the wind blowing? — gió thổi theo phương nào?
  this way — hướng này
  this way out — đường ra phía này
 4. Cách, phương pháp, phương kế, biện pháp.
  in no way — chẳng bằng cách nào
  to go the right way to — chọn cách tốt để
  to go one's own way — làm theo cách của mình
  to see one's way to — có cách để
  to find way to — tìm ra cách để
  to have one's own way — làm theo ý muốn; muốn gì được nấy
  where there is a will there is a way — có chí thì nên
 5. Cá tính, lề thói.
  in the way of business — theo thói thường, theo lề thói
  English ways of living — lối sống Anh
  in a friendly way — một cách thân mật
  way of speaking — cách nói
  it is his way — đó là cá tính của nó
  it is the way of the world — lề thói chung là thế; mọi người cũng làm như thế cả
  ways and customs — phong tục lề thói
  to be ignorant of the ways of society — không biết phép xã giao
 6. Việc; phạm vi, thẩm quyền.
  it is not in my way; it does not lie (come, fall) in my way — không phải việc của tôi; không thuộc thẩm quyền của tôi
 7. (Thông tục) Vùnggần.
  to live somewhere Hanoi way — ở đâu đó gần Hà nội
 8. Tình trạng, tình thế, tình hình; giả định, giả thuyết.
  to be in a bad way — ở vào tình trạng xấu
  to be in a fair way of (to) — ở trong tình thế thuận lợi để
 9. Mức độ, chừng mực.
  in a small way — ở mức thấp, tầm thường; nho nhỏ
 10. Loại.
  something in the way of stationery — cái gì đó thuộc loại đồ dùng văn phòng
 11. Mặt, phương diện.
  in many ways — về nhiều mặt
  in no way — chẳng mặt nào, tuyệt nhiên không
 12. Sự tiến bộ, sự thịnh vượng.
  to make one's [own] way — làm ăn thịnh vượng
  to make way — tiến, tiến bộ
 13. Quy mô; ngành kinh doanh; phạm vi hoạt động.
  way of business — ngành kinh doanh
  to be in a large way of business — kinh doanh quy mô lớn
 14. (Hàng hải) Sự chạy; tốc độ.
  to gather way — tăng tốc độ
  to lose way — giảm tốc độ
  to get under way — lên đường, khởi hành, nhổ neo; khởi công
  to be under way; to have way on — đang chạy (tàu thuỷ)
 15. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Đằng.
  way ahead (back, down, off, up) — đằng trước (đằng sau, phía dưới, đằng xa, phía trên)
  to know someone way back in 1950 — quen biết người nào từ năm 1950

Thành ngữ[sửa]

 • by the way: Xem By
 • by way of:
  1. Đi qua, bằng con đường.
   by way of Haiphong — bằng con đường Hải phòng, qua Hải phòng
  2. Như là, coi như là, như thể.
   by way of compliment — như là một lời khen
 • the farthest way about is the nearest way home
 • the longest way round is the shortest way home: (Tục ngữ) Đường chính lại gần, đường tắt hoá xa.
 • to give way: Xem Give
 • to go out of one's way to be rude: Hỗn xược một cách vô cớ.
 • to go the way of all the earth
 • to go the way of all flesh
 • to go the way of nature: Xem Go
 • to lead the way: Xem Lead
 • parting of the ways: Xem Parting
 • to put oneself out of the way: Chịu phiền chịu khó để giúp người khác.
 • to go all the way or to go the whole way:
  1. Tiếp tục một tiến trình cho đến điểm kết thúc.
   He urged European leaders to go all the way towards full European union - ông ấy hối thúc các lãnh đạo Âu châu tiếp tục tiến trình (hợp nhất) đến một Liên minh Âu châu toàn diện.

Tham khảo[sửa]

Tham khảo[sửa]