give

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Động từ[sửa]

give gave, given /ˈɡɪv/

 1. Cho, biếu, tặng, ban.
  to give a handsome present — tặng một món quà đẹp
 2. Cho, sinh ra, đem lại.
  to give profit — sinh lãi
  the sun gives us warmth and light — mặt trời cho chúng ta sức nóng và ánh sáng
 3. Nêu cho; đưa cho, trao cho, đem cho, chuyển cho.
  to give a good example — nêu một tấm gương tốt
  give me my hat, please — xin anh làm ơn đưa cho tôi một cái mũ
  to give one's wishes — gửi lời chúc mừng, chuyển lời chúc mừng
 4. Truyền cho, làm lây sang.
 5. Trả (tiền... ); trao đổi.
  how much did you give for it? — anh trả cái đó bao nhiêu?
  to give a horse for a car cow — đổi con ngựa lấy con bò cái
  to as good as one gets — ăn miếng trả miếng; ăn miếng chả trả miếng bùi
 6. (Đi đôi với danh từ thanh một cụm từ) .
  to give a cry — kêu lên
  to give a loud laugh — cười to, cười vang
  to give a look — nhìn
  to give a jump — nhảy lên
  to give a sigh — thở dài
  to give a push — đẩy
  to give a groan — rên rỉ
  to give a start — giật mình
  to give encouragement — động viên, khuyến khích
  to give permission — cho phép
  to give an order — ra lệnh
  to give birth to — sinh ra
  to give one's attention to — chú ý
 7. Làm cho, gây ra.
  he gave me to understand that — hắn làm cho tôi hiểu rằng
  to give someone much trouble — gây lo lắng cho ai, gây phiền hà cho ai
 8. Cống hiến, hiến dâng; ham mê, miệt mài, chuyên tâm.
  to give one's life to one's country — hiến dâng đời mình cho tổ quốc
  to give one's mind to study — miệt mài nghiên cứu; chuyên tâm học tập
 9. Tổ chức, mở, thết (một buổi dạ hội... ); biểu diễn, diễn (kịch), đóng (một vai tuồng); hát dạo (một bản nhạc... ), ngâm (một bài thơ... ).
  to give a concert — tổ chực một buổi hoà nhạc
  to give a banquet — mở tiệc, thết tiệc
  to give a song — hát một bài
  give us Chopin, please — anh hãy dạo cho chúng tôi nghe những bản nhạc của Sô-panh
  to give Hamlet — diễn vở Ham-lét
 10. Tan, vỡ, sụp đổ; lún xuống, trĩu xuống; có thể nhún nhẩy, co giãn (như lò xo).
  the frost is giving — sương giá đang tan
  the branch gave but did not break — cành cây trĩu xuống nhưng không gãy
  the marshy ground gave under our feet — đất lấy lún xuống dưới chân chúng tôi
 11. Quay ra, nhìn ra, dẫn.
  this window gives upon the street — cửa sổ này nhìn ra đường phố
  this corridor gives into the back yard — hành lang này dẫn vào sân sau
 12. Chỉ, đưa ra, để lộ ra.
  the thermometer gives 23o in the shade — nhiệt biểu chỉ 23o trong bóng râm
  to give no signs of life — không lộ ra một dấu hiệu nào của sự sống
  newspapers give these facts — các báo hằng ngày đưa ra các sự kiện đó
 13. Đồng ý, thoả thuận; nhường, nhượng bộ.
  I give you that point — tôi đồng ý với anh điểm ấy; tôi nhượng bộ anh điểm ấy
  to give ground — nhượng bộ, lùi bước
 14. Coi như, cho là, cho rằng.
  he was given for dead — người ta coi như là hắn ta đã chết
 15. Quyết định xử.
  to give the case for the defendant — xử cho bị cáo được kiện
  to give the case against the defendant — xử cho bị cáo thua kiện

Thành ngữ[sửa]

 • to give away:
  1. Cho.
   to give away all one's money — cho hết tiền
  2. Trao, phát (phần thưởng).
   to give away the prices — phát phần thưởng
  3. Tố cáo, phát giác; để lộ, phản bội.
   to give away a secret — lộ bí mật
   to give away the show — (từ lóng) để lộ điều bí mật, để lộ nhược điểm; để lòi cái dốt ra
 • to give back: Hoàn lại, trả lại.
 • to give forth:
  1. Toả ra, phát ra, bốc (sức nóng, ánh sáng, mùi, tiếng... ).
  2. Công bố (tin tức... ).
 • to give in:
  1. Nhượng bộ, chịu thua.
  2. Nộp (tài liệu... ).
  3. Ghi vào, điền vào.
   to give in one's name — ghi tên vào
 • to give off: Toả ra, phát ra, bốc ra, bốc lên, xông lên (mùi, hơi nóng, khói... ).
 • to give out:
  1. Chia, phân phối.
  2. Toả ra, phát ra, làm bay ra, bốc lên, xông lên (hơi nóng, mùi... ).
  3. Rao, công bố.
   to give oneself out to be (for) — tự xưng là, tự nhận là
  4. Hết, cạn.
   food suplies began to give out — lương thực bắt đầu cạn
  5. Bị , bị hỏng (máy móc); mệt, quỵ, kiệt đi (sức).
  6. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Cho (phỏng vấn).
   to give out an interview — cho phỏng vấn
   to give over — trao tay
  7. Thôi, chấm dứt.
   give over crying! — nín đi! thôi dừng khóc nữa!
   to be given over to — đâm mê, đắm đuối vào
   to be given over to gambling — đam mê cờ bạc
  8. Vứt bỏ, bỏ.
   to give over a bahit — bỏ một thói quen
 • to give up:
  1. Bỏ, từ bỏ.
   to give up a habit — bỏ một thói quen
   to give up one's work — bỏ công việc
   to give up one's appointment — từ chức
   to give up one's business — thôi không kinh doanh nữa
   to give up a newspaper — thôi không mua một tờ báo
  2. Nhường.
   to give up one's seat — nhường ghế, nhường chỗ ngồi
  3. (Y học) coi như là tuyệt vọng, cho như là không chữa được.
   to be given up by the doctors — bị các bác sĩ cho là không cứu chữa được nữa
  4. Trao, nộp (cho nhà chức trách... ).
   to give oneself up — đầu thú, tự nộp mình
  5. Khai báo (đồng bọn).
  6. Đam , đắm đuối, miệt mài (học tập).
   to give oneself up to drinking — rượu chè be bét, đam mê rượu chè
 • to give a back: Xem Back
 • to give a Roland for an Oliver: Ăn miếng chả, trả miếng bùi.
 • give me:
  1. (Chỉ lời mệnh lệnh) Tôi thích, tôi phục.
   give me an evening of classical drama — tôi thích xem một buổi tuồng cổ
 • to give ir somebody hot: Mắng mỏ ai, xỉ vả đánh đập ai.
 • to give someone what for: (Từ lóng) Mắng mỏ (chỉnh, xỉ vả) ai, trừng phạt ai nghiêm khắc.
 • to give to the public (world): Công bố.
 • to give somebody the time of day: Xem Day
 • to give way:
  1. Nhượng bộ; chịu thua.
   to give way to sowmeone — chịu thua ai
   to give way to despair — nản lòng, nản chí
  2. Kiệt đi (sức khoẻ).
  3. Cong, oằn, lún xuống, tan, gây, đứt.
   the rope gave way — dây thừng đứt
   the ice gave way — băng tan ra
  4. (Thương nghiệp) Bị giảm giá, sụt xuống.
  5. (Hàng hải) Rán sức chèo.
  6. Bị bật đi, bị thay thế.
   would give the word (one's ears) for something (to get something) — sãn sàng hy sinh hết để được cái gì

Danh từ[sửa]

give /ˈɡɪv/

 1. Tính đàn hồi, tính co giân, tính nhún nhảy được.
  there is no give in a stone floor — sàn đá thì không thể nhún nhảy được

Thành ngữ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tham khảo[sửa]