bark

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈbɑːrk/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

bark /ˈbɑːrk/

 1. Tiếng sủa.
 2. Tiếng quát tháo.
 3. Tiếng súng nổ.
 4. (Từ lóng) Tiếng ho.

Thành ngữ[sửa]

Động từ[sửa]

bark /ˈbɑːrk/

 1. Sủa.
  to bark at the moon — sủa trăng
 2. Quát tháo.
 3. (Từ lóng) Ho.

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Danh từ[sửa]

bark /ˈbɑːrk/

 1. Vỏ cây.
 2. Vỏ (cây để) thuộc da.
 3. (Từ lóng) Da.
 4. (Từ cổ,nghĩa cổ) Vỏ canh ki na ((cũng) Peruvian bark, Jesuits' bark); quinin.

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

bark ngoại động từ /ˈbɑːrk/

 1. Lột vỏ, bóc vỏ (cây).
 2. (Âm nhạc) Làm sầy da, làm tuột da.
 3. Thuộc (da) bằng vỏ cây.
 4. Phủ một lớp vỏ cứng.

Chia động từ[sửa]

Danh từ[sửa]

bark /ˈbɑːrk/

 1. Thuyền ba buồm.
 2. (Thơ ca) Thuyền.

Tham khảo[sửa]