blind

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈblɑɪnd/
Hoa Kỳ

Tính từ[sửa]

blind /ˈblɑɪnd/

 1. Đui .
  to be blind in (of) one eye — chột mắt
 2. (Nghĩa bóng) Không nhìn thấy, không thấy được.
  she was blind to her son's faults — bà ta không nhìn thấy khuyết điểm của con trai mình
 3. Mù quáng.
 4. Không có lối ra, cụt (ngõ... ).
  a blind wall — tường không có cửa sổ, tường không có cửa ra vào
  blind path — đường không lối ra, ngõ cụt
 5. Không rõ ràng, khó thấy, khó nhìn.
  blind hand — chữ viết khó đọc
  blind letter — thư đề địa chỉ không rõ ràng; thư đề địa chỉ sai
  blind man; blind reader — người phụ trách giải quyết những thư không rõ hoặc sai địa chỉ
  blind stitch — đường khâu lẩn
  a blind ditch — cống ngầm
 6. (Từ lóng) Say bí tỉ.
  blind to the world — say khướt, say bí tỉ

Đồng nghĩa[sửa]

say bí tỉ

Thành ngữ[sửa]

Danh từ[sửa]

blind /ˈblɑɪnd/

 1. Bức màn che; mành mành, rèm.
  roller blind — mành mành cuốn
  venitian blind — mành mành
 2. Miếng (da, vải) che mắt (ngựa).
 3. Cớ, bề ngoài giả dối.
 4. (Từ lóng) Chầu rượu bí tỉ.
 5. (Quân sự) Luỹ chắn, công sự.

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

blind ngoại động từ /ˈblɑɪnd/

 1. Làm đui , làm loà mắt.
 2. Làm mù quáng.

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

blind nội động từ /ˈblɑɪnd/

 1. Đi liều, vặn ẩu (ô tô, mô tô).

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]