board

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

board

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

board /ˈbɔrd/

 1. Tấm ván.
 2. Bảng.
  a notice board — bảng thông cáo
 3. Giấy bồi, bìa cứng.
 4. Cơm tháng, cơm trọ; tiền cơm tháng.
 5. Bàn ăn.
  the festive board — bàn tiệc
  groaning board — bữa ăn thịnh soạn
  bed and board — quan hệ vợ chồng ăn cùng mâm nằm cùng chiếu
 6. Bàn.
  to sweep the board — vơ hết bài (vơ hết tiền) trên bàn bạc
 7. Ban, uỷ ban, bộ.
  board of directors — ban giám đốc
  the board of education — bộ giáo dục
 8. Boong tàu, mạn thuyền.
  on board — trên tàu thuỷ, (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) trên xe lửa, trên xe điện...
  to go on board — lên tàu
  to go by the board — rơi (ngã) từ trên tàu xuống
 9. (Số nhiều) Sân khấu.
  to tread the boards — là diễn viên sân khấu
 10. (Hàng hải) Đường chạy vát.
  to make boards — chạy vát

Động từ[sửa]

board /ˈbɔrd/

 1. Lót ván, lát ván.
 2. Đóng bìa cứng (sách).
 3. Ăn cơm tháng, ăn cơm trọ; cho ăn cơm trọ, nấu cơm tháng cho.
  to board at (with) someone's — ăn cơm tháng ở nhà ai
 4. Lên tàu, đáp tàu.
 5. (Hàng hải) Xông vào tấn công (tàu địch); nhảy sang tàu (để tấn công, để khám xét... ).
 6. (Hàng hải) Chạy vát.
 7. Khám sức khoẻ (trước hội đồng y khoa).

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]