save

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Bắc California, Hoa Kỳ (nữ giới)

Danh từ[sửa]

save (số nhiều saves)

 1. (Thể dục, thể thao) Sự phá bóng cứu nguy (chặn không cho đối phương ghi bàn) (bóng đá).

Ngoại động từ[sửa]

save ngoại động từ

 1. Cứu nguy.
  to save somebody from drowning — cứu ai khỏi chết đuối
  to save the situation — cứu vãn tình thế
 2. (Thể dục, thể thao) Phá bóng cứu nguy.
 3. (Tôn giáo) Cứu vớt.
  to save someone's soul — cứu vớt linh hồn ai
 4. Để dành, tiết kiệm.
  to save money — để dành tiền
  to save one's strength — giữ sức
 5. Tránh (cho ai) đỡ (cho ai) khỏi phải (tiêu tiền, mất sức...); tránh khỏi phải, đỡ khỏi phải
  his secretary saved him much time — người thư ký đỡ cho ông ta được nhiều thời gian
  soap saves rubbing — có xà phòng thì đỡ phải vò
 6. Kịp, đuổi kịp.
  he wrote hurriedly to save the post — anh ấy viết vội để kịp gởi bưu điện
 7. (Máy tính) Lưu trữ (thông tin, tập tin...).
  to save a file — lưu tập tin (xuống dĩa mềm)

Chia động từ[sửa]

Thành ngữ[sửa]

 1. to save one's bacon: Cứu lấy cái thần xác mình.
 2. to save one's breath: Làm thinh.
 3. to save one's face: Xem face
 4. saving your respect: Xin mạn phép ông.
 5. you may save your pains (trouble): Anh chẳng cần phải bận bịu vào việc ấy; anh có chịu khó thì cũng chẳng ăn thua gì.
 6. a stitch in time saves nine: Xem stitch

Từ dẫn xuất[sửa]

Nội động từ[sửa]

save nội động từ

 1. Tằn tiện, tiết kiệm.
  a saving housekeeper — một người nội trợ tằn tiện
  he has never saved — hắn chả bao giờ tiết kiệm
 2. Bảo lưu.
  saving clause — điều khoản bảo lưu, điều khoản trong có nói đến sự miễn giảm

Chia động từ[sửa]

Giới từ[sửa]

save

 1. (+ for) Trừ ra, ngoài ra.
  Save for the reactionary, all are for social progress. — trừ bọn phản động ra, ai cũng ủng hộ mọi tiến bộ xã hội

Liên từ[sửa]

save

 1. (Từ cũ, nghĩa cũ) Trừ phi, trừ khi, nếu không.

Tham khảo[sửa]