spit

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

spit /ˈspɪt/

 1. Cái xiên (nướng thịt trong lò quay).
 2. Mũi đất (nhô ra biển).
 3. Bờ ngầm.

Ngoại động từ[sửa]

spit ngoại động từ /ˈspɪt/

 1. Xiên (thịt để nướng trong lò quay).
 2. Đâm xuyên (nhô ra biển).
 3. Bờ ngầm.

Chia động từ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

spit ngoại động từ /ˈspɪt/

 1. Xiên (thịt để nướng trong lò quay).
 2. Đâm xuyên (bằng gươm).

Chia động từ[sửa]

Danh từ[sửa]

spit /ˈspɪt/

 1. Sự khạc, sự nhổ.
 2. Sự phun phì phì (mèo).
 3. Nước bọt, nước dãi.
 4. Cơn mưa lún phún, cơm mưa ngắn, trận mưa tuyết ngắn.
 5. Trứng (sâu bọ).
 6. (Thông tục) Vật giống như hệt, người giống như hệt.
  he is the very spit of his father — anh ta giống bố như hệt
  the spit and image of somebody — (thông tục) người giống hệt ai

Nội động từ[sửa]

spit nội động từ spat /ˈspɪt/

 1. Khạc, nhổ nước bọt.
  to spit in someone's face — nhổ vào mặt ai, khinh bỉ ai
 2. Phun phì phì (mèo).
 3. Làu bàu.
 4. Mưa lún phún.
 5. Bắn, toé (lửa); toé mực (bút).

Ngoại động từ[sửa]

spit ngoại động từ /ˈspɪt/

 1. Khạc, nhổ (nước bọt).
 2. Thốt ra, phun ra, nói to.
  to spit an oath — thốt ra một lời nguyền rủa

Thành ngữ[sửa]

Danh từ[sửa]

spit /ˈspɪt/

 1. Mai (bề sâu xắn xuống đất bằng chiều dài của lưỡi mai).
  to gig it two spits deep — đào sâu hai mai

Tham khảo[sửa]