piece

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

piece /ˈpis/

 1. Mảnh, mẩu, miếng, viên, cục, khúc...
  a piece of paper — một mảnh giấy
  a piece of wood — một mảnh gỗ
  a piece of bread — một mẩu bánh mì
  a piece of land — một mảnh đất
  a piece of chalk — một cục phấn
  to break something to pieces — đạp vỡ cái gì ra từng mảnh
 2. Bộ phận, mảnh rời.
  to take a machine to pieces — tháo rời máy ra, tháo máy thành từng mảnh rời
 3. (Thương nghiệp) Đơn vị, cái, chiếc, tấm cuộn (vải); thùng (rượu... ).
  a piece of wine — một thùng rượu vang
  a piece of wallpaper — một cuộn giấy dán tường (12 iat)
  to sell by the piece — bán cả tấm, bán cả cuộn
  a tea-service of fourteen pieces — một bộ trà mười bốn chiếc
  a piece of furniture — một cái đồ gỗ (bàn, tủ, giường...)
 4. Bức (tranh); bài (thơ); bản (nhạc); vở (kịch).
  a piece of painting — một bức tranh
  a piece of music — một bản nhạc
  a piece of poetry — một bài thơ
 5. Khẩu súng, khẩu pháo; nòng pháo.
  a battery of four pieces — một cụm pháo gồm bốn khẩu
 6. Quân cờ.
 7. Cái việc, lời, dịp...
  a piece of folly — một việc làm dại dột
  a piece of one's mind — một lời nói thật
  a piece of impudence — một hành động láo xược
  a piece of advice — một lời khuyên
  a piece of good luck — một dịp may
 8. Đồng tiền.
  crown piece — đồng cu-ron
  penny piece — đồng penni
  piece of eight — đồng pơzô (Tây ban nha)
 9. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Nhạc khí.
 10. (Từ lóng) Con bé, thị mẹt.
  a pretty piece — con bé kháu, con bé xinh xinh
  a saucy piece — con ranh hỗn xược

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

piece ngoại động từ /ˈpis/

 1. Chấp lại thành khối, ráp lại thành khối.
 2. Nối (chỉ) (lúc quay sợi).

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

piece nội động từ /ˈpis/

 1. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (tiếng địa phương) ăn vặt, ăn quà.

Thành ngữ[sửa]

 • to piece on:
  1. Chắp vào, ráp vào.
   to piece something on to another — chắp vật gì vào một vật khác
 • to piece out:
  1. Thêm vào, thêm thắt vào.
  2. Chắp lại thành, đúc kết thành (câu chuyện, lý thuyết).
 • to piece together: Chắp lại với nhau, ráp lại vào nhau.
 • to piece up: .

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tham khảo[sửa]