Bước tới nội dung

pile

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

pile

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈpɑɪ.əl/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

pile /ˈpɑɪ.əl/

 1. Cọc, cừ.
 2. Cột nhà sàn.

Ngoại động từ[sửa]

pile ngoại động từ /ˈpɑɪ.əl/

 1. Đóng cọc, đóng cừ (trên một miếng đất... ).

Chia động từ[sửa]

Danh từ[sửa]

pile /ˈpɑɪ.əl/

 1. Chồng, đống.
  a pile of books — một chồng sách
  a pile of sand — một đống cát
 2. Giàn thiêu xác.
 3. (Thông tục) Của cải chất đống, tài sản.
  to make a pile; to make one's pile — hốt của, phất, làm giàu
 4. Toà nhà đồ sộ, nhà khối đồ sộ.
 5. (Điện học) Pin.
 6. (Vật lý) phản ứng.
  atomic pile — lò phản ứng nguyên tử
  nuclear pile — lò phản ứng hạt nhân

Ngoại động từ[sửa]

pile ngoại động từ /ˈpɑɪ.əl/

 1. (+ up, on) Chất đống, chồng chất, xếp thành chồng, tích luỹ (của cải... ).
 2. (Quân sự) Dựng (súng) chụm lại với nhau.
  to pile arms — dựng súng chụm lại với nhau
 3. (+ with) Chất đầy, chất chứa, để đầy.
  to pile a table with dishes — để đầy đĩa trên bàn
 4. (Hàng hải) Va (tàu) vào đá ngần; làm cho (tàu) mắc cạn.

Thành ngữ[sửa]

 • to pile it on: Cường điệu, làm quá đáng.
 • to pile up (on the ageney): (Thông tục) Làm cho có vẻ đau đớn bi đát hơn.

Chia động từ[sửa]

Danh từ[sửa]

pile /ˈpɑɪ.əl/

 1. (Từ cổ,nghĩa cổ) Mặt trái đồng tiền; mặt sấp đồng tiền.
  cross or pile — ngửa hay sấp

Danh từ[sửa]

pile /ˈpɑɪ.əl/

 1. Lông măng, lông mịn; len cừu.
 2. Tuyết (nhung, thảm, hàng len dệt).

Danh từ[sửa]

pile /ˈpɑɪ.əl/

 1. (Y học) Dom.
 2. (Số nhiều) Bệnh trĩ.

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
pile
/pil/
piles
/pil/

pile gc /pil/

 1. Chồng.
  Pile d’assiettes — chồng đĩa
 2. Trụ.
  Les piles d’un pont — trụ cầu
 3. (Điện học) Pin.
 4. Thùng lọc bột giấy.

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
pile
/pil/
piles
/pil/

pile gc /pil/

 1. Mặt sấp (đồng tiền).

Phó từ[sửa]

pile /pil/

 1. (Thân mật) Đúng.
  Tomber pile — đến đúng lúc; được đúng cái đang cần
 2. Sững lại.
  S’arrêter pile — dừng sững lại

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
pile
/pil/
piles
/pil/

pile gc /pil/

 1. (Thân mật) Trận đòn.
  Flanquer une pile à quelqu'un — nện cho ai một trận
 2. (Nghĩa rộng) Sự thua thảm hại.
  Recevoir une pile — bị thua thảm hại

Tham khảo[sửa]