Bước tới nội dung

job

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

 • IPA: /ˈdʒɑːb/
Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

job /ˈdʒɑːb/

 1. việc, việc làm, công việc; việc làm thuê, việc làm khoán.
  to make a goof job of it — làm tốt một công việc gì
  to make a bad job of it — làm hỏng một công việc gì
  to work by the job — làm khoán
  old jobs — công việc vặt
 2. (Thông tục) Công ăn việc làm.
  in search of a job — đi tìm công ăn việc làm
  out of job — thất nghiệp
  to lose one's job — mất công ăn việc làm
 3. Việc làm ăn gian lận để kiếm chác.
 4. Việc, sự việc, sự thể; tình hình công việc.
  bad job — việc hỏng toi, việc mất công toi; tình hình công việc xấu
  good job — tình hình công việc làm ăn tốt
 5. thúc nhẹ, đâm nhẹ (bằng cái gì nhọn).
 6. ghì giật hàm thiếc (làm đau mồn ngựa).

Thành ngữ[sửa]

Nội động từ[sửa]

job nội động từ /ˈdʒɑːb/

 1. Làm những việc lặt vặt, làm những việc linh tinh; (thông tục) sửa chữa lặt vặt.
 2. Đầu .
 3. Làm môi giới chạy hành xách.
 4. Xoay sở kiếm chác; dở ngon gian lận để kiếm chác.
 5. Buôn bán cổ phần (chứng khoán).
 6. (Job at) Đâm, thúc.

Ngoại động từ[sửa]

job ngoại động từ /ˈdʒɑːb/

 1. Thuê (ngựa, xe... ); cho thuê (ngựa, xe... ).
 2. Cho làm khoán; nhận làm khoán (một công việc).
 3. Mua bán đầu (hàng).
 4. Lợi dụng (chức vụ... ) để xoay sở kiếm chác.
 5. Thúc nhẹ, đâm nhẹ (bằng cái gì nhọn).
 6. Ghì giật hàm thiếc làm đau mồm (ngựa).

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

job nội động từ /ˈdʒɑːb/

 1. (+ at) Đâm, [[thúc[dʤoub]]].

Chia động từ[sửa]

Danh từ[sửa]

job (job) /ˈdʒɑːb/

 1. (Kinh thánh) Giốp.
 2. Người chịu đựng đau khổ nhiều; người kiên nhẫn chịu đựng.

Thành ngữ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
job
/dʒɔb/
jobs
/dʒɔb/

job /dʒɔb/

 1. Việc làm kiếm tiền (tạm thời).
  monter le job à quelqu'un — lừa ai
  se monter le job — tự dối mình, có ảo tưởng

Tham khảo[sửa]

Tham khảo[sửa]