pour

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Ngoại động từ[sửa]

pour ngoại động từ /ˈpɔr/

 1. Rót, đổ, giội, trút.
  to pour coffee into cups — rót cà phê vào tách
  river pours itself into the sea — sông đổ ra biển
  to pour cold water on someone's enthusiasm — (nghĩa bóng) giội gáo nước lạnh vào nhiệt tình của ai
 2. (Nghĩa bóng) Thổ lộ, bộc lộ, trút ra.
  to pour one's sorrows into somebody's heart — thổ lộ hết nỗi buồn với ai

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

pour nội động từ /ˈpɔr/

 1. Đổ, chảy tràn.
 2. (Thường + down) mưa như trút.
  it is pouring; it is pouring down; it is pouring with rain — mưa như trút

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Danh từ[sửa]

pour /ˈpɔr/

 1. Trận mưa như trút.
 2. Mẻ chảy (mẻ gang, thép... chảy ở lò ra).

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Giới từ[sửa]

pour /puʁ/

 1. (Chỉ sự thay thế, sự thay đổi) Thay, thay cho, đổi lấy, làm...
  Répondre pour un autre — trả lời thay một người khác
  Payer pour son frère — trả thay cho em
  Changer un objet d’art pour un livre — đổi một mỹ nghệ phẩm lấy một quyển sách
  Avoir une planche pour lit — có một tấm ván làm giường
 2. (Chỉ sự ngang bằng) Bằng, với, làm...
  Avoir une maison pour une petite somme — có được một ngôi nhà với một số tiền nhỏ
  Prendre la liberté pour principe — lấy tự do làm nguyên tắc
 3. (Chỉ sự so sánh) Như, về mặt, về, là đối với.
  Passer pour savant — được coi là nhà bác học
  Pour un artiste, c’est un artiste — về mặt nghệ sĩ thì thực là một nghệ sĩ
  Avoir quelqu'un pour collègue — có người nào là bạn đồng nghiệp của mình
  Trop grand pour son âge — lớn quá đối với tuổi của nó
  Pour ma part — về phần tôi
 4. (Chỉ mục đích, khuynh hướng) Để, vì, cho, chống, về, sang, đến...
  Vivre pour travailler — sống để lao động
  Travailler pour la gloire de la patrie — lao động vì vinh quang của Tổ Quốc
  Film pour enfants — phim cho trẻ em
  Remède pour la fièvre — thuốc chống sốt
  Voyageurs pour la campagne — hành khách về thôn quê
  Partir pour Cuba — đi sang Cu-ba
  Pour quand? — đến bao giờ
 5. (Chỉ kết quả) Khiến, nên, cho nên, để, khó có thể...
  Il est assez intelligent pour comprendre — nó đủ thông minh để hiểu được
  C’est trop beau pour être vrai — đẹp đẽ quá nên khó có thể là có thật
 6. (Chỉ nguyên nhân) Vì, do...
  Être puni pour sa paresse — nó phải phạt vì lười
  Chancelant pour avoir trop bu — lảo đảo do quá chén
 7. (Chỉ sự nhân như Ợng) dẫu, .
  Pour intelligent qu’il soit, il ne réussira pas sans travail — dẫu nó thông minh đến đâu, không lao động cũng không thành công
  Pour grands que soient les rois, ils sont ce que nous sommes — dù vua chúa vĩ đại đến đâu họ cũng chỉ như chúng ta
 8. (Chỉ thời gian) Trong, sắp...
  Il est chez moi pour un an — anh ấy ở nhà tôi (trong) một năm
  Il était pour venir — lúc đó anh ấy sắp đến
  en être pour — mất toi
  En être pour sa peine — mất công toi
  en pour cause — xem cause
  être pour beaucoup — có dự phần nhiều (trong việc gì)
  n'y être pour rien — không dính dáng gì đến việc ấy
  pour ainsi dire; pour ainsi parler — có thể nói là
  pour autant — xem autant
  pour ce qui est de — về mặt, về phương diện
  pour cent — phần trăm
  pour de bon — xem bon
  pour de vrai — đúng thế
  pour la peine — xem peine
  pour le cas où — trong trường hợp mà
  pour le moins — xem moins
  pour le moment — xem moment
  pour lors — trong lúc đó
  pour mille — phần nghìn
  pour peu que — xem peu
  pour que — để mà
  pour toujours; pour jamais — mãi mãi, đời đời

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
pour
/puʁ/
pour
/puʁ/

pour /puʁ/

 1. Le pour et le contre — điều phải điều trái, điều lợi điều hại, điều hơn điều thiệt.

Tham khảo[sửa]