score

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

score /ˈskɔr/

 1. (Thể dục, thể thao) Sổ điểm, sổ bán thắng.
  to make a good score — làm bàn nhiều
 2. Vết rạch, đường vạch.
 3. Dấu ghi nợ.
  to pay one's score — trả hết nợ
  death pays (quits) all scores — chết là hết nợ
  to pay off old scores — (nghĩa bóng) trả hết thù xưa
 4. (Âm nhạc) Bản dàn .
 5. Hai mươi, hàng hai chục; (số nhiều) nhiều.
  scores of people — nhiều người
 6. Lý do, căn cứ.
  the proposal was rejected on the score of absurdity — đề nghị ấy bị bác bỏ vì vô lý
 7. (Từ lóng) Điều may.
  what a score! — thật là may mắn, thật là chó ngáp phải ruồi
 8. (Từ lóng) Hành động chơi trội; lời nói áp đảo.
 9. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (thông tục) những sự thực, những thực tế của hoàn cảnh, những thực tế của cuộc sống.

Thành ngữ[sửa]

Động từ[sửa]

score /ˈskɔr/

 1. (Thể thao) Ghi điểm thắng, trúng điểm.
 2. Đạt được (thắng lợi).
  to score a success — đạt được thắng lợi thành công
 3. Gạch, rạch, khắc, khía.
 4. Ghi sổ nợ, đánh dấu nợ; (nghĩa bóng) ghi (một mối thù).
 5. Lợi thế, ăn may.
  that is where he scores — đây là chỗ hắn ăn may
 6. (Âm nhạc) Soạn cho dàn nhạc, phối dàn nhạc.
 7. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Chỉ trích kịch liệt, đả kích.

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]

Tiếng Pháp[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

Số ít Số nhiều
score
/skɔʁ/
scores
/skɔʁ/

score /skɔʁ/

 1. Số điểm (trong trận đấu thể thao, trong một thử nghiệm).

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)