Bước tới nội dung

wheel

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

Cách phát âm[sửa]

Hoa Kỳ

Danh từ[sửa]

wheel /ˈʍil/

 1. Bánh (xe) ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng)).
  front wheel — bánh trước
  back wheel — bánh sau
  the wheel of history — bánh xe lịch sử
 2. (Số nhiều) Hệ thống bánh xe (của máy... ).
 3. Xe hình (để buộc tội nhân vào mà đánh).
  to break on the wheel — xử xe hình
 4. (Kỹ thuật) Bàn quay (của người làm đồ gốm).
 5. Bánh lái, tay lái.
  man of the wheel — người cầm lái, người lái tàu
 6. Sự quay tròn, sự xoay; (quân sự) sự quay.
  left wheel — sự quay sang trái
 7. (Nghĩa bóng) Sự thăng trầm.
  the wheels of life — những thăng trầm của cuộc đời
  fortune's wheel — sự thăng trầm của số phận
 8. (Nghĩa bóng) Bộ máy.
  the wheel of government — bộ máy chính quyền
 9. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (thông tục) xe đạp.

Thành ngữ[sửa]

Ngoại động từ[sửa]

wheel ngoại động từ /ˈʍil/

 1. Lăn, đẩy cho lăn.
  to wheel a barrow — đẩy (cho lăn) một xe cút kít
 2. Dắt (xe đạp).
 3. Làm quay tròn, xoay.
  to wheel one's chair — xoay cái ghế
 4. Chở trên một xe lăn.
  to wheel something in a barrow — chở vật gì bằng xe cút kít
 5. Xử tội xe hình; đánh nhừ tử.
 6. (Quân sự) Cho (hàng quân) quay.

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

wheel nội động từ /ˈʍil/

 1. Quay, xoay.
 2. Lượn vòng.
  the sea-gulls wheeled over the sea — những con chim mòng biển lượn vòng trên mặt biển
 3. (Quân sự) Quay.
  right wheel! — bên phi quay!
 4. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Đi xe đạp.

Thành ngữ[sửa]

 • to wheel round (about): Quay lại, xoay trở lại.

Chia động từ[sửa]

Tham khảo[sửa]


Tham khảo[sửa]