buck

Từ điển mở Wiktionary

Tiếng Anh[sửa]

buck

Cách phát âm[sửa]

Danh từ[sửa]

buck /ˈbək/

 1. Hươu đực, hoẵng đực, nai đực; thỏ đực.
 2. Người diện sang, công tử bột.
 3. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , ghuộm đỏ (đàn ông).
 4. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (từ lóng) đồng đô la.

Thành ngữ[sửa]

Động từ[sửa]

buck /ˈbək/

 1. Nhảy chụm bốn , nhảy cong người lên (ngựa) ((cũng) to buck jump).

Thành ngữ[sửa]

Chia động từ[sửa]

Nội động từ[sửa]

buck nội động từ /ˈbək/

 1. To buck up vội, gấp.
  buck up! — mau lên!, nhanh lên!
 2. Vui vẻ lên, phấn khởi lên, hăng hái lên.

Ngoại động từ[sửa]

buck ngoại động từ /ˈbək/

 1. (Từ lóng) To buck up khuyến khích, làm phấn khởi, động viên.
  to fêl greatly bucked up — cảm thấy hết sức phấn chấn

Chia động từ[sửa]

Danh từ[sửa]

buck /ˈbək/

 1. Cái lờ (bắt lươn).

Danh từ[sửa]

buck /ˈbək/

 1. Chuyện ba hoa khoác lác.

Nội động từ[sửa]

buck nội động từ /ˈbək/

 1. Nói ba hoa khoác lác.

Danh từ[sửa]

buck /ˈbək/

 1. Cái giá đỡ, cái chống (để cưa ngang súc gỗ).

Danh từ[sửa]

buck /ˈbək/

 1. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) Vật nhắc đến lượt chia bài.

Thành ngữ[sửa]

Danh từ[sửa]

buck /ˈbək/

 1. (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) , (tiếng địa phương) nước giặt quần áo
 2. nước nấu quần áo.

Ngoại động từ[sửa]

buck ngoại động từ /ˈbək/

 1. Giặt; nấu (quần áo).

Tham khảo[sửa]

Mục từ này còn sơ khai. Bạn có thể viết bổ sung.
(Xin xem phần trợ giúp để biết thêm về cách sửa đổi mục từ.)